Alcohol Language Corpus

ELRA (European Language Resources Association) voegt deze maand aan haar catalogus een Alcohol Language Corpus toe. Het Alcohol Language Corpus is een spraakdatabase met opnames van 88 Duitstaligen die zowel nuchter als dronken een reeks spraakitems (gaande van cijfers tot normale conversatiestijl) produceren.

Lees meer...

Aanvullende gegevens