Voor een echt meertalig Europa moet taaltechnologie hoger op de agenda


Voor een echt meertalig Europa moet taaltechnologie hoger op de agendaOp dinsdag 27 september heeft in Hamburg (Duitsland) een workshop 'Language Technology for a Multilingual Europe' plaats. De organisatoren vinden dat onderzoekers, ontwikkelaars en gebruikers beter moeten samenwerken in Europees verband en meer nog met één stem moeten spreken om taaltechnologie hoger op de politieke agenda van Europa te krijgen en te houden. Een echt meertalig Europa is politiek slechts realiseerbaar, als de technologie om het te helpen realiseren beschikbaar is, als m.a.w. alle talen toegang hebben tot een deugdelijke en compatibele taalinfrastructuur.


 

De uiterste datum voor het indienen van een papervoorstel voor deze workshop is 15 mei.

Deze workshop wordt daags voor de jaarlijkse conferentie van de Gesellschaft für Sprachtechnologie & Computerlinguistik (GSCL 2011, van 28 tot 30 september in Hamburg) gehouden. Het thema is 'Mehrsprachige Ressourcen und mehrsprachige Anwendungen'.

Deze workshop wordt georganiseerd met steun van het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), de Ludwig-Maximilians-Universität München en het Institut für Deutsche Sprache Mannheim.

Meer info bij Andreas Witt (witt@ids-mannheim.de)

Meer info: http://tinyurl.com/43zb8z4

Meer info: http://www.gscl.org/

Meer info: www.corpora.uni-hamburg.de/gscl2011

(dd - 6/4/2011)

Aanvullende gegevens