The First Language Technology Summit in Europe (Brussel 19 juni)

The First Language Technology Summit in Europe (Brussel, 19 juni)Op dinsdag 19 juni vindt in Brussel de LT-Innovate Summit plaats, een conferentie die zich 'The First Language Technology Summit in Europe' noemt.

Taaltechnologie is potentieel een belangrijke aanjager van de kenniseconomie. Het is taaltechnologie die ervoor zorgt dat de informatie en de kennis die in data opgeslagen liggen - in eender welke taal - intelligent en voor iedereen toegankelijk, begrijpelijk en uiteindelijk waardevol kunnen worden. Jochen Hummel, voorzitter van LT-Innovate (en oprichter van Trados) vat het zo samen: 'Geen kenniseconomie zonder krachtige taaltechnologie.'

Lees meer...

Aanvullende gegevens