Verleden en toekomst van de computerlinguïstiek op #CLIN25

CLIN25: verleden, heden en toekomst van de computerlinguïstiek in Nederland en Vlaanderen'Spraaktechnologie is niet langer gebaseerd op corpora met een paar tientallen uren spraak. Google, Microsoft en Nuance doen het nu met duizenden uren spraak, opgenomen in operationele diensten, wat het onmogelijk maakt om data te delen met buitenstaanders. Dat, en het feit dat voor de verwerking van duizenden uren spraak computerpower nodig is die ver voorbij gaat aan wat universiteiten kunnen opbrengen, heeft het belang van universitair onderzoek naar automatische spraakherkenning voor het bedrijfsleven gemarginaliseerd.'

Dat zegt Lou Boves aan de vooravond van de speciale 25ste editie van de conferentie Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN), het jaarlijkse forum voor computerlinguïstiek in Vlaanderen (België) en Nederland dat op 5 en 6 februari 2015 in Antwerpen plaatsvindt. Lou Boves werkt aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is morgen een van de éminences grises die voor de gelegenheid op 25 jaar computerlinguïstiek in Vlaanderen en Nederland terugblikken.

Lees meer...

Aanvullende gegevens