Derde Open Oproep Stevin

Met de derde Open Oproep in het kader van het Stevin-programma richt de Nederlandse Taalunie zich tot belangstellenden die toepassingsgerichte O&O-project-voorstellen wensen in te dienen. De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is vastgesteld op 22 mei 2007. Het maximale budget voor de derde Open Oproep is vastgesteld op 2,3 miljoen euro. Volledige voorstellen met een maximum duur van 3 jaar kunnen worden ingediend.

Lees meer...

Aanvullende gegevens