Spraaktechnologie in zorg en onderwijs

Op vrijdag 2 september heeft in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen het 'Symposium on Speech Technology for Clinical and Educational Applications' (spraaktechnologie in zorg en onderwijs) plaats. Spraaktechnologieonderzoek lijkt zich steeds nadrukkelijker naar zorg en onderwijs te richten.
Spraaksynthese en spraakherkenning in taalleerprogramma's zijn bekende toepassingen.
Ook in de zorg worden toepassingen ontwikkeld die de diagnose en behandeling van spraakstoornissen ondersteunen. Zo kan bijvoorbeeld de computer op een meer objectieve wijze een stempathologie diagnosticeren dan dat de mens dat kan. Bovendien is de beoordeling door de computer reproduceerbaar in tijd en ruimte.

Lees meer...

Aanvullende gegevens