Meer doventolkuren voor minder gebruikers

Het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB Vlaanderen) meldt dat vorig jaar slechts 576 gebruikers (met recht op tolkuren) minstens één keer een tolk gebruikt hebben.

Lees meer...

Aanvullende gegevens