Eerste opera met audiobeschrijving in Brusselse Munt


Dinsdag 24 juni werd in de Brusselse Muntschouwburg voor het eerst in België een opera opgevoerd die met audiobeschrijving toegankelijk was gemaakt voor blinden en slechtzienden. Er waren 32 plaatsen met audiobeschrijving.

Lees meer...

Aanvullende gegevens