Alle Vlaamse zenders moeten inclusieve televisie maken.

Inclusieve televisie betekent dat de uitzendingen ook toegankelijk zijn voor mensen met een sensoriële beperking en voor Vlaamse Gebarentaligen.
In Vlaanderen leven er 800.000 mensen met een auditieve en 200.000 mensen met een visuele beperking. Dat aantal neemt trouwens toe, vooral wegens de vergrijzing. Een sensoriële handicap vormt een ernstige beperking in de dagelijkse activiteiten en sociale omgang.
Vorige week hebben enkele parlementsleden die tot de meerderheid behoren in het Vlaams parlement een voorstel van decreet ingediend waarin ze zeggen hoe die inclusieve televisie realiteit moet worden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens