Wedstrijd voor beste Europese masterscriptie over taalgebruik, taalbeleid, taalpolitiek en meertaligheid

EFNILScriptie geschreven over taalbeleid of taalpolitiek? Ding dan nu mee naar de EFNIL Master's Thesis Award en win 1500 euro.

Ben je masterstudent in (toegepaste) taalwetenschap, taalsociologie, taalrecht, taalethiek en aanverwante talige onderzoeksdomeinen? Dan kun je nog tot 31 december 2020 deelnemen aan de EFNIL-wedstrijd voor de beste Europese masterscriptie op het gebied van taalgebruik, taalbeleid, taalpolitiek en meertaligheid.

Besteedt je onderzoek concrete aandacht aan politieke acties en beleid? Dan moet je zeker meedingen.

Lees meer...

Hoe zou het nog zijn met het Nederlands? Uw input telt!

Staat van het Nederlands van groot belang voor de taalsectorVoor de taalsector in het Nederlandse taalgebied is de Nederlandse taal, en daarmee ook de staat waarin de taal zich bevindt, van zeer grote betekenis.

Vrijwel alle taalproviders, zowel individuele taalprofessionals als taalondernemingen, bieden hun diensten en producten in het Nederlands aan.

In Nederland werkt 50% van alle taalprofessionals zelfs uitsluitend in het Nederlands, in Vlaanderen is dat 20%. 

Wint de taal waarmee duizenden taalprofessionals hun brood verdienen aan vitaliteit? Of is het maar futloos gesteld met het Nederlands? En hoe is de trend over de laatste jaren?

Wie daarover uitspraken wil doen, kan dat maar beter op basis van goede data doen. En dat is waarom de Taalunie tweejaarlijks onderzoek laat verrichten naar de staat van het Nederlands. 

Gezien de betekenis van het Nederlands voor de taalsector is het essentieel dat overheden in het Nederlandse taalgebied de positie van het Nederlands goed monitoren en beleid voeren dat de vitaliteit van de taal ondersteunt en bevordert.

Draag bij aan de tweejaarlijkse vitaliteitsmeting en vul de enquête in.

Lees meer...

Parlement luistert naar Talenplatform over Actieplan voor talenonderwijs

Vlaams Parlement hoort Vlaams Talenplatform over urgent Actieplan TalenDe problemen zijn bekend.

In het secundair onderwijs zijn de leerkracht Frans en zijn collega-leerkracht Nederlands knelpuntberoepen, vooral in de steden. De resultaten voor Frans zijn op alle niveaus pover. De lees- en luistervaardigheden in het Nederlands dalen in geen enkel OESO-land zo snel als in Vlaanderen. De problemen manifesteren zich zowel in het basis- als in het secundair onderwijs.

Ook een probleem is dat de taalvakken in het secundair onderwijs aan imago verliezen.

En dan nog dit: een op de zeven volwassenen in Vlaanderen is te laag geletterd om op een normale manier mee te kunnen in deze samenleving.

Impact op álle opleidingen

'Het mag dan ook niet verwonderen,' zo vertelde Liesbeth Heyvaert, vicedecaan Onderwijs aan de letterenfaculteit van de KU Leuven, tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement, 'dat we ook in het hoger onderwijs vaststellen dat de taalbeheersing van de instromende studenten achteruitgaat. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een impact heeft op álle opleidingen, niet alleen op taalopleidingen.'

Het goede nieuws is dat steeds meer mensen die iets kunnen doen aan deze problemen, tot het besef lijken te komen dat er effectief problemen zijn. Een stand van zaken.

Lees meer...

Er komt een Actieplan Talen. Wat staat er nog meer over taal in het Vlaams regeerakkoord?

Taal in het Vlaams Regeerakkoord"Gelet op de verminderde belangstelling voor talenopleidingen en de opleidingen Nederlands in het bijzonder moet een Actieplan Talen zorgen voor voldoende instroom in deze richtingen."

Zo staat het woordelijk in het nieuwe Regeerakkoord van de Vlaamse Regering (2019-2024), dat N-VA, Open Vld en CD&V met elkaar hebben gesloten. Wat staat er nog meer in het regeerakkoord over taal?

Lees meer...

Friezen zetten taalpluriformiteit op de agenda in Brussel

Friesland'Door meertaligheid op de agenda te zetten laten we zien dat Europa niet alleen een samenwerking is van lidstaten, maar dat er ook zestig regio's zijn met taalpluriformiteit en die moeten ook een plekje hebben. Voor die rijkdom moet ook aandacht zijn.'

Dat zegt Arno Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, aan de Friese openbare omroep naar aanleiding van de Europese week van regio's en steden in Brussel.

Lees meer...

Een symposium over taalwetten en taalverdragen

Stichting NederlandsTer gelegenheid van de uitreiking van haar jaarlijkse LOF-prijs organiseert Stichting Nederlands op 18 oktober 2019 in Den Haag een symposium 'Taal & Wet', over taalwetten en taalverdragen.

Lees meer...

Stad Gent kiest voor jij in plaats van u

Stad Gent switch naar je-vormStad Gent communiceert met haar burgers voortaan zoveel mogelijk in de je-vorm in plaats van de klassieke u-vorm.

Lees meer...

VUB en ULB: 'Het Brussels onderwijs is niet aangepast aan de meertalige realiteit.'

Meertalig onderwijs als opdracht'Is het normaal dat een kosmopolitische stad als Brussel geen toegankelijke meertalige scholen heeft? Ons antwoord is duidelijk: neen.'

Dat zeggen de Brusselse rectoren Caroline Pauwels van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) en Yvon Englert van de ULB (Université Libre de Bruxelles). Ze pleiten samen voor meertalige scholen.

Lees meer...

Meertaligheid in het onderwijs in Vlaanderen, Brussel en Wallonië: samenwerken over de taalgrens heen?

Symposium over meertaligheid in BelgiëErasmushogeschool Brussel, Hogeschool Gent en Haute École Francisco Ferrer (Brussel) slaan de handen in elkaar voor de organisatie van een symposium over ‘Meertaligheid in het onderwijs: une histoire commune’. Het symposium vindt plaats op maandag 6 mei 2019 op de Erasmushogeschool in Brussel.

Lees meer...

Nederlandse en Vlaamse universitaire talencentra houden al 25 jaar samen vinger aan de pols

25 jaar NUTZowat elke universiteit en elke hogeschool in Nederland en Vlaanderen heeft een talencentrum, het ene al zichtbaarder en invloedrijker dan het andere.

De talencentra in het hoger onderwijs houden zich vooral bezig met taal leren en onderwijzen: moderne vreemde talen verwerven, NT1 en NT2, toetsen, maar ook academische vaardigheden, vertalen en - steeds vaker -  taalbeleid. Dat laatste heeft veel te maken met actuele maatschappelijke thema's zoals de keuze voor taal in het hoger onderwijs, de verengelsing van het hoger onderwijs, taaldiversiteit in de samenleving en de positie van hoogopgeleide anderstaligen, met name vluchtelingen.

In 1993 beslisten een aantal Nederlandse en Vlaamse talencentra om kennis en expertise uit te wisselen en samen de vereniging NUT op te richten. NUT stond toen voor Nederlandstalige Universitaire Talencentra, maar omdat er in Nederland intussen ook Engelstalige universiteiten zijn, staat NUT nu voor Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra. De NUT telt intussen 28 leden: 6 Belgische en 22 Nederlandse, waarvan 8 hogescholen.

Dit jaar bestaat de NUT 25 jaar en daarbij past een jubileumconferentie, die op vrijdag 5 april 2019 in Antwerpen plaatsvindt. Met als thema 'De macht en pracht van taal'. Het programma van de conferentie toont een goed beeld van wat er in 2019 leeft bij de talencentra in het hoger onderwijs.

Lees meer...

Aanvullende gegevens