De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen

De vele gezichten van het Nederlands in VlaanderenBij uitgeverij Acco (Leuven, Den Haag) is het boek 'De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen' onder redactie van Gert De Sutter verschenen.

Dit boek met de ondertitel 'Een inleiding tot de variatietaalkunde' biedt inzicht in de taalsituatie in Vlaanderen.

Het boek bundelt een twintigtal bijdragen van experts op het gebied van het Nederlands in Vlaanderen.

Juist meer werk voor beëdigd vertalers en beëdigd tolken!?

Meer werk voor beëdigd vertalers en tolkenGent, 6 juli 2017, Isabelle Bambust – Beste vertaler, beste tolk, laatst las ik het artikel “Nauwelijks werkzaamheden voorbehouden voor beëdigd vertalers en tolken”.(1) Dit artikel werd op 7 april 2017 door de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) op het platform Jubel aangeboden.(2) De toon van het artikel is erg verontrustend. Daarom wil ik met de volgende opmerkingen wat rust zaaien.

Taalbeleid hoger onderwijs: van papier naar praktijk

Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger OnderwijsEr vallen in het hoger onderwijs te veel studenten uit omdat ze onvoldoende taalvaardig zijn. Dat betekent dat er veel talent onbenut blijft. Dat is een persoonlijk drama voor elke student die uitvalt, maar het is ook een maatschappelijk probleem en ook puur economisch beschouwd kost uitval veel geld.

Reden genoeg dus om het probleem beleidsmatig aan te pakken. Daarom ontwikkelen hogescholen en universiteiten taalbeleid. Maar hoe zorg je ervoor dat je taalbeleid geen papieren tijger blijft? Dat je taalbeleid effectief ingebed geraakt in de onderwijspraktijk? In heel je onderwijsinstelling en in alle opleidingen?

Dat was de centrale vraag op de studiedag van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning. De studiedag vond op dinsdag 30 mei 2017 plaats in Leuven en bracht docenten, taalondersteuners en taalbeleidsmedewerkers uit het hoger onderwijs samen om knowhow en praktijkervaring met elkaar te delen.

Juristencongres over 'Recht en Taal' (25-26 sep 2017 Antwerpen)

Juristencongres Recht en TaalDe Nederlandse en de Vlaamse Juristenvereniging organiseren samen een congres over recht en taal op 25 en 26 september 2017 in Antwerpen.

Update: het congresprogramma is nu online te raadplegen.

Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen II (colloquium)

Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen IIEen vraagje voor de Nederlandstaligen onder u: wat wilt u eigenlijk met de Nederlandse taal in het buitenland?

Vindt u het belangrijk dat er aan ruim 150 universiteiten en honderden andere instellingen Nederlands gedoceerd wordt? En zo ja, wilt u daar dan aan meebetalen?

Ziet u de 15.000 universiteitsstudenten en de 400.000 anderen die Nederlands leren buiten uw taalgebied als ambassadeurs van uw cultuur? Of vindt u dat iemand zonder kennis van uw taal een even goede culturele ambassadeur kan zijn?

Dat zijn de centrale vragen op het colloquium dat Ons Erfdeel vzw op zaterdag 19 november 2016 in Brussel organiseert.

Taalgebruik in het proces: rechtsonzekerheid troef!

Taalgebruik in het proces: rechtsonzekerheid troef!Gent, 22 september 2016, Isabelle Bambust - Lieve (gerechts)vertaler, zoals u wel weet, is er nog veel rechtsonzekerheid en onrechtvaardigheid rond het gebruik van verschillende talen in de gerechtelijke wereld.

In dit artikel licht ik twee rechtspraakvoorbeelden toe, die laten zien dat er nog veel ruimte is voor meer rechtszekerheid en rechtvaardigheid.

Het is mijn overtuiging dat u als (gerechts)vertaler daarbij een waar verschil kunt maken. Voelt u dat ook zo aan? Ik kijk uit naar uw feedback.

Hoe evolueert de positie van het Nederlands? (enquête)

De Staat van het Nederlands - onderzoekHoe staat het tegenwoordig eigenlijk met het Nederlands in Vlaanderen en Nederland? En is er evolutie waar te nemen? Wordt de positie van het Nederlands nu sterker? Of zwakker? Of blijft ze stabiel?

Onderzoekers van Universiteit Gent en Meertens Instituut (Amsterdam) mogen het in opdracht van de Nederlandse Taalunie uitzoeken. Dat doen ze met een enquête, waar ook u aan mee kunt werken. Welke taal of talen gebruikt u in welke situaties? Wanneer kiest u voor Nederlands, en wanneer voor Engels, Frans, Turks, Arabisch of een andere taal? Dat is de hamvraag.

Dubbeldebat over de positie van het Nederlands

Taalunie dubbeldebat over meertaligheid in het onderwijsDe Taalunie organiseert eind september twee publieke debatten over de positie van het Nederlands in de meertalige samenleving (en in het onderwijs in het bijzonder). Op maandag 26 september in Brussel naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen, en op vrijdag 30 september op het Drongo Talenfestival in Utrecht.

Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen I

Belangrijk bericht aan de Nederlandstaligen

Iedereen spreekt toch Engels? Waarom zou je nu nog Nederlands leren? Toch leren aan ruim 175 universiteiten duizenden studenten Nederlands. Zijn ze goed gek?

En dus is een terechte vraag: wat doen al die mensen buiten het Nederlandse taalgebied met dat Nederlands? Hoe gebruiken ze de Nederlandse taal en, interessanter nog, hoe creëren ze daarmee waarde? Voor zichzelf, voor hun organisatie, bedrijf of samenleving? Een snapshot van de hand van Gergana, Bea en Arsen, die in Bulgarije, Slovakije en Noord-Frankrijk Nederlands studeren (en twee dagen stage liepen bij De Taalsector).

Factuur in het Italiaans fluit Vlaams taaldecreet (opnieuw) terug

Italiaanse factuur fluit Vlaams taaldecreet (opnieuw) terugGent, 1 juli 2016, Isabelle Bambust - Op 18 december 2014 publiceerde De Taalsector het artikel “Vlaanderen blinkt taaldecreet op”. Het Vlaams taaldecreet van 19 juli 1973, dat het gebruik van de talen tussen werkgever en werknemer regelt, bepaalde onder meer dat ondernemingen met een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied de individuele arbeidsovereenkomst uitsluitend in het Nederlands moesten opstellen. In 2013 vond het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) dit in het arrest Las in strijd met het beginsel van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (Lees: Europees Hof van Justitie haalt Vlaams taaldecreet onderuit). De doelstellingen van algemeen belang die Vlaanderen met het taaldecreet wilde bereiken - zowel de Nederlandse taal als de Nederlandstalige werknemer beschermen en (sociaal) bevorderen - had men volgens het HvJ EU ook op een andere manier kunnen bereiken, bijvoorbeeld door twee taalversies van de arbeidsovereenkomst te verlangen, een in het Nederlands, en een in een taal die beide partijen begrijpen.

Op 21 juni 2016 is het rebelote! Het Vlaams taaldecreet wordt opnieuw door het HvJ EU op de rooster gelegd en opnieuw teruggefloten. Deze keer gaat het over de taal waarin een factuur moet worden opgesteld. Volgens het Vlaams taaldecreet moeten alle wettelijk voorgeschreven documenten van ondernemingen in het Vlaams Gewest uitsluitend in het Nederlands opgesteld worden, en dit op straffe van een ambtshalve nietigheid.

Aanvullende gegevens