Een debat over het volledige herstel van het Nederlands als universitaire voertaal (5/10/2018 Brussel)

Stichting Nederlands'Nog steeds wordt in culturele en politieke kringen gesuggereerd dat een halt moet worden toegeroepen aan de verdere verengelsing van de universiteiten. Die op zich sympathieke wens is in feite al lang voorbijgestreefd. Deze instellingen, aan de top van de onderwijspiramide, zijn namelijk al tot op het bot verengelst. Waarbij Vlaanderen een lichte achterstand heeft op Nederland.'

Dat is het uitgangspunt voor het debat dat Stichting Nederlands op vrijdag 5 oktober 2018 in Brussel organiseert in aansluiting op de feestelijke uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal aan An De Moor, talenbeleidscoördinator bij hogeschool Odisee.

Taalunie herbekijkt taalvariatiebeleid, waar eindigt taalvariatie en begint meertaligheid?

Taalunie & taalvariatiebeleidDe Taalunie, beleidsorganisatie voor het Nederlands, herbekijkt op dit moment haar taalvariatiebeleid. Ze wil een nieuwe visietekst over taalvariatie publiceren. De vorige dateert inmiddels van 2003. De hernieuwde visie moet volgens de Taalunie beter aansluiten op de ontwikkelingen en behoeftes in de samenleving.

Ook als professioneel taalgebruiker wordt u (steeds vaker allicht) met allerlei vormen van taalvariatie geconfronteerd. En dus moet ook u een eigen visie ontwikkelen. Want hoe gaat u in uw praktijk concreet om met taalvariatie? En waar trekt u de grens tussen standaardtaal, taalvariatie en meertaligheid? En wat verwacht u van de beleidsmakers? Opgepast, dit artikel eindigt met een pak lastige vragen.

Standaardnederlands: naar een positief en pragmatisch taalbeleid (studieavond)

Naar een positief en pragmatisch standaardtaalbeleidOp donderdag 19 april 2018 vindt in Gent een studieavond plaats over standaardtaal en taalbeleid en over het vaak zeer emotionele debat daarover.

Het taaldebat rond het Standaardnederlands is en blijft in Vlaanderen zeer emotioneel en gevoelig. Het debat is in hoge mate gepolariseerd, wat een wankele basis is voor goed taalbeleid.

Hoe komen we, weg van de polarisering, tot een positief en pragmatisch taalbeleid? Op deze vraag wil deze studieavond een antwoord vinden. Gastsprekers zijn Sarah Van Hoof, Peter Debrabandere, Joël De Ceulaer, Sofie Begine en Stefan Grondelaers.

Tien jaar taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen: verwezenlijkingen en uitdagingen (studiedag)

Forumdag 2018Op dinsdag 8 mei 2018 vindt in Brussel de tiende editie plaats van de jaarlijkse studiedag van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs. De tiende editie is een gelegenheid om zowel terug als vooruit te blikken.

Hoe is het taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen de voorbije tien jaar geëvolueerd? Wat is er verwezenlijkt? Welke uitdagingen liggen er nog in het verschiet?

Marnix-plan legt beleidsmakers op de rooster over meertalig Brussel (debat)

Debat over meertalig Brussel met politieke kopstukkenEr zijn verkiezingen in aantocht. Tijd om balansen op te maken en nieuwe eisenbundels in te dienen.

En waarom geen gesprek over taal en meertaligheid met de politici die ervoor bevoegd zijn? Wat is er de aflopende legislatuur gerealiseerd en wat moeten de volgende bewindsploegen liefst prioritair aanpakken?

In Brussel organiseert het 'Marnix-plan voor een meertalig Brussel' op 22 februari 2018 niet voor het eerst een debat met politieke kopstukken. Op 22 februari wordt het een debat dat de beleidsverklaringen uit 2014 over taal en meertaligheid in Brussel als uitgangspunt neemt. Een debat met beleidsmakers Rudi Vervoort, Guy Vanhengel, Brigitte Grouwels en Marie-Martine Schyns.

De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen

De vele gezichten van het Nederlands in VlaanderenBij uitgeverij Acco (Leuven, Den Haag) is het boek 'De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen' onder redactie van Gert De Sutter verschenen.

Dit boek met de ondertitel 'Een inleiding tot de variatietaalkunde' biedt inzicht in de taalsituatie in Vlaanderen.

Het boek bundelt een twintigtal bijdragen van experts op het gebied van het Nederlands in Vlaanderen.

Juist meer werk voor beëdigd vertalers en beëdigd tolken!?

Meer werk voor beëdigd vertalers en tolkenGent, 6 juli 2017, Isabelle Bambust – Beste vertaler, beste tolk, laatst las ik het artikel “Nauwelijks werkzaamheden voorbehouden voor beëdigd vertalers en tolken”.(1) Dit artikel werd op 7 april 2017 door de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) op het platform Jubel aangeboden.(2) De toon van het artikel is erg verontrustend. Daarom wil ik met de volgende opmerkingen wat rust zaaien.

Taalbeleid hoger onderwijs: van papier naar praktijk

Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger OnderwijsEr vallen in het hoger onderwijs te veel studenten uit omdat ze onvoldoende taalvaardig zijn. Dat betekent dat er veel talent onbenut blijft. Dat is een persoonlijk drama voor elke student die uitvalt, maar het is ook een maatschappelijk probleem en ook puur economisch beschouwd kost uitval veel geld.

Reden genoeg dus om het probleem beleidsmatig aan te pakken. Daarom ontwikkelen hogescholen en universiteiten taalbeleid. Maar hoe zorg je ervoor dat je taalbeleid geen papieren tijger blijft? Dat je taalbeleid effectief ingebed geraakt in de onderwijspraktijk? In heel je onderwijsinstelling en in alle opleidingen?

Dat was de centrale vraag op de studiedag van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning. De studiedag vond op dinsdag 30 mei 2017 plaats in Leuven en bracht docenten, taalondersteuners en taalbeleidsmedewerkers uit het hoger onderwijs samen om knowhow en praktijkervaring met elkaar te delen.

Juristencongres over 'Recht en Taal' (25-26 sep 2017 Antwerpen)

Juristencongres Recht en TaalDe Nederlandse en de Vlaamse Juristenvereniging organiseren samen een congres over recht en taal op 25 en 26 september 2017 in Antwerpen.

Update: het congresprogramma is nu online te raadplegen.

Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen II (colloquium)

Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen IIEen vraagje voor de Nederlandstaligen onder u: wat wilt u eigenlijk met de Nederlandse taal in het buitenland?

Vindt u het belangrijk dat er aan ruim 150 universiteiten en honderden andere instellingen Nederlands gedoceerd wordt? En zo ja, wilt u daar dan aan meebetalen?

Ziet u de 15.000 universiteitsstudenten en de 400.000 anderen die Nederlands leren buiten uw taalgebied als ambassadeurs van uw cultuur? Of vindt u dat iemand zonder kennis van uw taal een even goede culturele ambassadeur kan zijn?

Dat zijn de centrale vragen op het colloquium dat Ons Erfdeel vzw op zaterdag 19 november 2016 in Brussel organiseert.

Aanvullende gegevens