Wedstrijd voor beste Europese masterscriptie over taalgebruik, taalbeleid, taalpolitiek en meertaligheid

EFNILScriptie geschreven over taalbeleid of taalpolitiek? Ding dan nu mee naar de EFNIL Master's Thesis Award en win 1500 euro.

Ben je masterstudent in (toegepaste) taalwetenschap, taalsociologie, taalrecht, taalethiek en aanverwante talige onderzoeksdomeinen? Dan kun je nog tot 31 december 2020 deelnemen aan de EFNIL-wedstrijd voor de beste Europese masterscriptie op het gebied van taalgebruik, taalbeleid, taalpolitiek en meertaligheid.

Besteedt je onderzoek concrete aandacht aan politieke acties en beleid? Dan moet je zeker meedingen.

 


Europees bewustzijn

De wedstrijd is een initiatief van EFNIL. EFNIL (European Federation of National Institutions for Language / de Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen) stelt zich sinds 2003 het behoud van meertaligheid in Europa als doel. De federatie streeft naar talige diversiteit als basis voor de ontwikkeling van een overkoepelend Europees bewustzijn. De Taalunie is stichtend lid.

Om mee te dingen naar de EFNIL Masterscriptieprijs moet je scriptieonderwerp verband houden met de doelstellingen van EFNIL. Denk aan: tweetalig taalonderwijs, taalonderwijsstrategieën, taalgebruik in een meertalige omgeving, doelen en effecten van taalpolitiek, vergelijkend onderzoek naar taalbeleid, taaltechnologie in relatie tot meertaligheid, en tolken en vertalen.


European Language Monitor

EFNIL heeft de afgelopen jaren binnen het project European Language Monitor (ELM) gedetailleerde informatie verzameld over taalpolitieke praktijken en over de taalsituatie in de verschillende Europese landen. De organisatie moedigt studenten aan om die informatie te benutten.


Meer gedetailleerde informatie over de wedstrijd in het Nederlands en in het Engels

Lees meer over de European Language Monitor.

Bezoek de website van EFNIL

 

Aanvullende gegevens