Nieuwe talencombinaties filologie populair

Volgens de Tijd van 20 september blijkt uit voorlopige inschrijvingscijfers aan de Vlaams Universiteiten dat het aantal filologiestudenten in Gent met 20 procent en in Brussel zelfs met meer dan 30 procent gaat toenemen. Dat is vermoedelijk een direct gevolg van de nieuwe mogelijkheid om in de bachelorstudies een Romaanse taal te combineren met een Germaanse.

Lees meer...

Aanvullende gegevens