Cognitive Linguistics: Ba­sic Readings

Bij de Duitse Uitgeverij Mouton de Gruyter is het boek 'Cognitive Linguistics: Basic Reading' verschenen, onder redactie van Dirk Geeraerts. Het boek bevat twaalf artikels die als grondleggend voor de cognitieve taalkunde kunnen worden beschouwd. In ieder artikel komt een wezenlijk aspect van de cognitieve taalkunde aan bod. De auteurs zijn o.a. grondleggers als George Lakoff, Ron Langacker, Len Talmy, Gilles Fauconnier, Charles Fillmore en Dirk Geeraerts zelf.

Lees meer...

Aanvullende gegevens