Trends in spraakmotorisch onderzoek

Als wij met elkaar spreken, dan zetten wij gedachten, woorden en zinnen om in bewegingen: bewegingen van het spraakorgaan. Die spraakbewegingen zijn het eindresultaat van een complex geheel van al even complexe (neurologische, psycholinguïstische, motorische ...) processen. Hoe krijgt een kind deze processen gaandeweg onder controle? En waar gaat het mis bij stotteren, bij spraakapraxie (stoornis in het uitvoeren van de spraakbewegingen), bij dysartrie (articulatiestoornissen door hersenbeschadiging) ten gevolge van de ziekte van Parkinson, enz.?

Lees meer...

Aanvullende gegevens