Woorden die tellen

In het Noord-Franse Arras heeft op vrijdag 18 maart een workshop plaats met als thema 'La quantification côté déterminants et côté préfixes'. Een aspect van de taal dat nog steeds veel interesse wekt bij taalwetenschappers is de manier waarop taalgebruikers kwantificeren. Vooral de onbepaalde voornaamwoorden (indefiniete pronomina zoals een, sommige, verschillende, enz.) kunnen op onderzoeksbelangstelling rekenen. Die belangstelling is er vooral vanuit de syntaxis en vanuit de semantiek. Maar ook de morfologen zijn geïnteresseerd in de kwantificering. Met de prefixen ofte voorvoegsels (mono-, poly-, multi-, pluri-, enz.) hebben ze een aantrekkelijk studieobject in huis.

Lees meer...

Aanvullende gegevens