Marginale morfologie

Bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en letterkunde (KANTL) is een boek verschenen van Gert Meesters met als titel: 'Marginale morfologie in het Nederlands: Paradigmatische samenstellingen, neoklassieke composita en splintercomposita.' Dat was in 2002 ook het onderwerp van zijn doctorale dissertatie aan de KU Leuven. Meesters is momenteel lector Nederlands aan het Département de Langues et littératures germaniques van de ULG (Universiteit Luik).

Lees meer...

Aanvullende gegevens