Info-bulletin Anéla via website

Het info-bulletin van de Anéla (de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap ofte Association néerlandaise de linguistique appliquée) wordt deze maand voor het eerst via de website van de Anéla gepubliceerd. In het novembernummer staat o.a. nieuws over de aanstaande juniorendag, de aanstaande sociolinguïstische conferentie, diverse congressen, recent verschenen dissertaties, bestuursmededelingen, enz.

Lees meer...

Aanvullende gegevens