Het adjectief

Van 13 tot 15 september 2007 heeft in Rijsel (Frankrijk) een internationale conferentie over het adjectief plaats: 'International Conference on Adjectives'.
Van alle woordsoorten wekken vooral het werkwoord en het zelfstandig naamwoord de nieuwsgierigheid van de taalwetenschappers. Voor het adjectief is er tot op heden relatief weinig onderzoeksbelangstelling. Toch ligt daar nog een boeiend onderzoeksterrein braak.

Lees meer...

Aanvullende gegevens