De ondraaglijke lichtheid van het voorzetsel

De studie van het voorzetsel geniet al heel lang grote belangstelling bij taalwetenschappers. Het voorzetsel intrigeert om vele redenen, bv. doordat het zo ingewikkeld is in het gebruik, of doordat het zo veel verschillende betekenissen kan aannemen. Hoewel er al veel onderzoek naar het voorzetsel is verricht, blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Op vrijdag 30 maart heeft aan de Université d'Artois in het Noord-Franse Arras een studiedag plaats over het voorzetsel: Approches récentes de la préposition.

Lees meer...

Aanvullende gegevens