Misschien dat de hoofdzin ontbreekt

Misschien dat de hoofdzin ontbreektBij de Nederlandse academische uitgeverij John Benjamins is het boek 'The Syntactic Licensing of Ellipsis' verschenen van de hand van Lobke Aelbrecht. In dit boek stelt de auteur een theorie over formele vergunningscondities voor ellips (of weglating) voor; m.a.w. welke syntactische voorwaarden moeten vervuld zijn voor een ellips. Misschien dat de hoofdzin ontbreekt ...

Lees meer...

Aanvullende gegevens