The Sociolinguistics of Globalization (boek)

The Sociolinguistics of GlobalizationBij Cambridge University Press is het boek 'The Sociolinguistics of Globalization' van Jan Blommaert verschenen. De auteur vertrekt in dit boek vanuit de idee dat de geglobaliseerde wereld niet een dorp is geworden, maar een ongelooflijk ingewikkeld web van dorpen, steden, buurten en nederzettingen die op vaak onvoorspelbare manieren en zowel materieel als immaterieel met elkaar verbonden zijn. In dit boek ontwikkelt hij een (sociolinguïstische) theorie over de dynamisch evoluerende taal in de globaliseringsprocessen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens