Door de bril van de taal (Guy Deutscher, vertaald door Felix van de Laar): recensieHoofdstuk 5 is een ietwat vreemde eend in de bijt, maar je kan het ook zien als een overgang naar deel twee.
Deutscher werpt er nog de vraag in het midden of primitieve talen, als die al bestaan, iets zeggen over hun vermeende primitieve sprekers.

Complexere samenlevingen hebben inderdaad meer woorden, maar dat is uiteindelijk een triviaal verband omdat ze nu eenmaal meer zaken moeten benoemen. Verrassender en dus interessanter is dat complexere samenlevingen gek genoeg evolueren naar eenvoudigere woordstructuren. Als mensen in een kleine samenleving over een gedeelde achtergrond en kennis beschikken, kunnen ze gebalder communiceren. Ingewikkelder beschavingen met uiteenlopende taalvarianten en contacten met andere talen moeten explicieter te werk gaan, om misverstanden te voorkomen.

Aanvullende gegevens