Linguistic Variation Yearbook 2007


Linguistic Variation Yearbook 2007Bij uitgeverij John Benjamins is het Linguistic Variation Yearbook 2007 verschenen. De redactie is van Johan Rooryck en Jeroen Van Craenenbroeck. Het jaarboek bundelt een zestal artikelen met focus op vergelijkend onderzoek over typologie en dialectvariatie. Het is het zevende jaarboek in de reeks.

Lees meer...

Aanvullende gegevens