Historische taalkunde: nieuw handboek, feest in de rederijkerskamer, nascholing voor leerkrachten

Basisboek Historische taalkundeBij uitgeverij kleine Uil (Groningen) is het 'Basisboek Historische taalkunde' verschenen. Het is van de hand van Nanne Streekstra en Henk Bloemhoff en met medewerking van Ronny Keulen en Arjen Versloot tot stand gekomen. Het boek is bedoeld als naslagwerk voor studenten neerlandistiek en iedereen die historische taalkunde en processen van taalverandering boeiend vindt. En verder ook: Feest in de rederijkerskamer. Van perkament tot PowerPoint.

Lees meer...

Aanvullende gegevens