De uitspraak van het Frans in België

Op 15 maart verdedigde Philippe Hambye aan de UCL (Université catholique de Louvain) zijn doctoraatsthesis met als onderwerp 'La prononciation du français contemporain en Belgique. Variation, normes et identités'. Vandaag is zijn thesis integraal elektronisch beschikbaar via BICTEL/e (Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique). Bictel/e is een elektronisch repertorium van thesissen en e-prints.

Lees meer...

Aanvullende gegevens