Misverstanden over jongens- en meisjestaal

Ingrid van Alphen van de Universiteit van Amsterdam onderzocht het taalgebruik van 96 jongens en meisjes. Over jongens- en meisjestaal bestaan er veel misverstanden. 'Ik ontken niet dat er taalverschillen zijn tussen meisjes en jongens, maar het is onmogelijk om daar veralgemeniserende opmerkingen over te maken.'

Lees meer...

Aanvullende gegevens