Nieuwe Woordenlijst en spellingkeurmerk moeten meer houvast bieden

Op 15 oktober 2005 verschijnt een nieuwe versie van het Groene Boekje ofte de Woordenlijst Nederlandse Taal. De Woordenlijst zal minder woorden zonder spellingproblemen bevatten en meer woorden met spellingproblemen. Ze is samengesteld door het INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie) in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Ludo Permentier van Van Dale Lexicografie heeft de leidraad herschreven in een meer toegankelijke taal.

Lees meer...

Aanvullende gegevens