Geen nieuwe spelling in 2015

De spelling van de Nederlandse taal wordt in 2015 niet aangepast. Aan de Woordenlijst Nederlandse Taal die op het internet en in het zogenaamde Groene Boekje wordt gepubliceerd, zullen alleen nieuwe Nederlandse woorden en uitdrukkingen worden toegevoegd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens