Cd-rom 200 jaar spelling

1804: Verhandeling over de Nederduitsche spelling van Matthijs Siegenbeek.

1863: Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal van De Vries en Te Winkel.

1954: Woordenlijst Nederlandse Taal (eerste officiële Groene Boekje).

1995: Nieuwe uitgave Woordenlijst Nederlandse Taal n.a.v. spellinghervorming. 

2005: Nieuwe uitgave Woordenlijst Nederlandse Taal n.a.v. spellingherziening.

Het recentste Groene Boekje én de bovengenoemde voorlopers zijn nu samengebracht op één cd-rom, uitgegeven door de (Nederlandse) stichting Historic Future en het Genootschap Onze Taal.

Lees meer...

Aanvullende gegevens