'Spelling is het nuttigste onderdeel van het vak Nederlands'

Waar is het onderwijs Nederlands goed voor?
Dat is de centrale vraag die de Nederlandse Taalunie wil beantwoorden in Taalpeil. Taalpeil is een krant die de Taalunie een keer per jaar uitgeeft.

Lees meer...

Aanvullende gegevens