Workshop nieuwe spelling

'De Nieuwe Spelling' van de Nederlandse taal is het thema van een halvedagworkshop die op donderdag 15 februari in Gent plaatsheeft. De docent is prof. dr. Willy Vandeweghe. De workshop is een initiatief van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) in een samenwerking met het departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent.

Lees meer...

Aanvullende gegevens