Leren spellen is veel meer dan de regels kunnen toepassen

Het jongste nummer van de Journal of Child Language bevat een artikel van de hand van Steven Gillis (Universiteit Antwerpen) en Dorit Ravid (Universiteit Tel Aviv) waarin de auteurs argumenteren dat de typologische karakteristieken van de gesproken taal in belangrijke mate bepalen hoe kinderen de geschreven taal verwerven, dus hoe ze leren spellen en spellingsproblemen oplossen.
Leren spellen omvat veel meer dan louter spellingsregels uit het hoofd leren en spellingpatronen analyseren en expliciteren. De kennis die kinderen gebruiken om te leren spellen is duidelijk taalkundige kennis. Die taalkundige kennis moet dus wel 'gekleurd' zijn door de gesproken taal die ze eerst al hebben leren spreken.

Lees meer...

Aanvullende gegevens