Conferentie over de Peiling Ne­derlands in het basison­derwijs


Op woensdag 15 oktober heeft in Brussel een conferentie plaats over de resultaten van de onderwijspeiling Nederlands in het Vlaamse basisonderwijs.

Lees meer...

Aanvullende gegevens