Samenvatten en becom­mentariëren van teksten

Bij BIS Vlaanderen (Begeleid Individueel Studeren) kun je vanaf nu ook aan de slag met een zelfstudiecursus 'samenvatten en becommentariëren van teksten'. De cursus bestaat uit 15 lespakketten. In de eerste drie theoriepakketten krijg je antwoorden op de vragen 'Wat is een goede samenvatting?', 'Wat zijn de belangrijkste principes van het samenvatten?'

Lees meer...

Aanvullende gegevens