Herziene Advieslijst Taalbeschouwelijke Termen

Herziene Advieslijst Taalbeschouwelijke TermenIs het nu accent of klemtoon? Weglatingsteken of apostrof?
Het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) heeft een update gepubliceerd van de Advieslijst Taalbeschouwelijke Termen Nederlands. 'We hopen dat leraren talen van elkaar weten welke termen en begrippen zij met hun leerlingen gebruiken, en dat leraren vreemde talen vertrekken van wat de leerlingen bij Nederlands leren. Dat gebeurt bij voorkeur op basis van deze lijst.'

Lees meer...

Aanvullende gegevens