Grammaticaonderwijs blijft een oud zeer


Behalve voor de leerlingen die Latijn volgen, worden de eindtermen voor Nederlandse grammatica niet of nauwelijks bereikt, noch in het Vlaamse algemeen secundair onderwijs (ASO) noch in het Nederlandse voortgezet wetenschappelijk onderwijs (VWO). Als communicatief talenonderwijs verzoend moet worden met aandacht voor taalstructurele elementen, dan moet de pendel dringend in de richting van dat taalstructurele (grammatica)onderwijs.

Lees meer...

Aanvullende gegevens