"De meeste dieren zijn niet te beroerd om een praatje te maken"

Dierentalen“Als je geluk hebt, ontmoet je een dier dat met je wil praten. Als je nog meer geluk hebt, ontmoet je een dier dat de tijd en de moeite neemt je te leren kennen. In mijn ervaring zijn de meeste dieren niet te beroerd om een praatje te maken. Ze zijn ook genereus in wat ze bereid zijn te vertellen."

"Met sommige dieren kun je hechte relaties aangaan. Zo’n relatie kan je niet alleen veel over het dier in kwestie leren, maar ook over taal, en over jezelf. Andere dieren hebben een eigen perspectief op de wereld. Mee kunnen kijken door hun ogen verrijkt je eigen leven en laat het anders zien."

"Veel mensen reizen om hun horizon te verbreden en nieuwe ervaringen op te doen, en om nieuwe culturen te leren kennen. Op iedere straathoek zijn echter al talloze culturen te vinden – van mieren en duiven en katten en hazen en koeien, het is maar net waar je woont.”

Dat zegt Eva Meijer in het voorwoord van haar boek Dierentalen. Dierentalen gaat over de talen waarmee dieren onderling en met mensen communiceren. De auteur onderzoekt in dit boek ook wat de betekenis is van die talen voor hoe we denken over dieren en over taal. In ieder geval communiceren dieren veel uitgebreider dan tot nu toe werd gedacht.

Naamkundesymposium over Zeeuwse familienamen

Naamkundesymposium Zeeuwse familienamenIn het Zeeuwse Sluis vindt op zaterdag 18 maart 2017 een symposium over Zeeuwse familienamen plaats. De sprekers zijn geen lokale volksetymologen maar gereputeerde naamkundigen. Een gelegenheidje dus voor wie serieus kennis wil maken met (het kruim van) de naamkunde.

Historische taalkunde: nieuw handboek, feest in de rederijkerskamer, nascholing voor leerkrachten

Basisboek Historische taalkundeBij uitgeverij kleine Uil (Groningen) is het 'Basisboek Historische taalkunde' verschenen. Het is van de hand van Nanne Streekstra en Henk Bloemhoff en met medewerking van Ronny Keulen en Arjen Versloot tot stand gekomen. Het boek is bedoeld als naslagwerk voor studenten neerlandistiek en iedereen die historische taalkunde en processen van taalverandering boeiend vindt. En verder ook: Feest in de rederijkerskamer. Van perkament tot PowerPoint.

Nieuw boek over wat taal allemaal is

Taal, nieuw boek van Sterre Leufkens over wat taal allemaal isTaal. Zo heet het boek van taalwetenschapper Sterre Leufkens dat bij Amsterdam University Press (AUP) is verschenen. Dit boek gaat over wat taal allemaal is en wat er allemaal mee gedaan kan worden. Geen academisch traktaat, maar een prettig lezende en goed onderbouwde wetenschappelijke introductie voor een breder publiek.

Rechts is waar de duim links staat

Rechts is waar de duim links staatBij uitgeverij Pelckmans (Kalmthout) is 'Rechts is waar de duim links staat' van José Vandekerckhove verschenen. Een boek over taal en taalkunde, zo onbevangen en simpel geschreven dat iedereen mee kan. Een mooi staaltje wetenschapspopularisering.

Pijnlijk herkenbaar: de 1500 beste taalclichés

Dat hoor je mij niet zeggen!Bij uitgeverij Thomas Rap (Amsterdam) is onlangs 'Dat hoor je mij niet zeggen!' van Pepijn Hendriks en Wouter van Wingerden verschenen. Het boek is een selectie van 1500 sprekende taalclichés uit een nog veel grotere verzameling van 5000 clichés die de auteurs de voorbije dertien jaar hebben opgeschreven.

Waarom heten we zoals we heten? (boek)

Waarom heten we zoals we heten?Bij uitgeverij Podium (Amsterdam) is het boek Wie noemt zijn kind nou Chardonnay? Waarom we heten zoals we heten van Maarten van der Meer verschenen. Een ontdekkingstocht langs de verschillende aspecten van de voornaamgeving.

Waarom zijn er zesduizend verschillende talen? (boek)

De binnenplaats van BabelBij uitgeverij Atlas Contact (Amsterdam) is het boek “De binnenplaats van Babel” van Salomon Kroonenberg verschenen. In dit boek doet de auteur verslag van zijn zoektocht naar de oorsprong van onze veeltaligheid. De ondertitel luidt: “Het raadsel van de spraakverwarring”.

Al 700 handtekeningen onder petitie voor meer wetenschapspopularisering

Petitie vraagt meer aandacht en waardering voor wetenschapspopularisering"Handboeken taal worden geschreven door amateurs en staan vol onzin, omdat het meewerken aan handboeken geen 'punten' oplevert voor academici."

Zo opende prof. dr. Filip Devos van de Universiteit Gent onlangs het debat over wetenschapspopularisering. Er is dringend meer aandacht en waardering voor popularisering nodig, aldus Filip Devos, want de gevolgen van de stiefmoederlijke behandeling zijn verstrekkend. Dat resultaten uit wetenschappelijk onderzoek niet meer vertaald geraken in leesbare handboeken voor het onderwijs is een ernstig probleem. Daar moeten parlement en academische overheden zich (samen) over bezinnen. Om iets aan de situatie te veranderen start Filip Devos een petitie. De Taalsector steunt deze petitie voor meer aandacht en waardering voor wetenschapspopularisering en nodigt iedereen met een taalberoep uit om ze te ondertekenen. Want wat is er aan de hand?

Vergeet dialect versus standaardtaal (en andere rigide tweedelingen)

Rethinking dichotomies in language acquisition researchSpreken uw kinderen op de speelplaats dialect of standaardtaal? Groeien ze eentalig of tweetalig op? Maakt u een duidelijk onderscheid tussen hun eerste en hun tweede taal?

In Maastricht komen op vrijdag 5 juni 2015 taalonderzoekers bijeen om kritisch na te denken over de vraag of zulke rigide tweedelingen de zaken nog wel correct voorstellen.

Aanvullende gegevens