Nieuwe SpreekRecht

Bij uitgeverij Van In is 'de Nieuwe SpreekRecht' verschenen. Het gaat om een methode NT2 (Nederlands als tweede taal) die primair is ontwikkeld voor laaggeschoolde volwassenen die geen of zeer weinig Nederlands kennen. De methode is ontwikkeld in samenwerking met het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB). De auteurs zijn Anja Geerdens en Els Schoemaker van het Centrum voor Basiseducatie (CBE) in Brussel.

Lees meer...

Aanvullende gegevens