Cloudmodule Nederlands (niveau A1) voor Arabischtaligen

Nederlands voor Arabischtaligen cloudmoduleCommArt International, spin-off van de Universiteit Hasselt, en het Centrum voor Toegepaste Linguïstiek (CTL) van de UHasselt hebben een online leerpakket Nederlands voor Arabischtalige absolute beginners (A1 van het ERK) gelanceerd. De contrastieve aanpak is bij ons weten uniek: de ontwikkelaars hebben speciale aandacht gehad voor de typische en hardnekkige interferentiefouten onder invloed van het Arabisch. Verder is ook alle mogelijke uitleg in het Arabisch.

Dit online taalleerpakket is gratis beschikbaar voor erkende vluchtelingen of vluchtelingen in procedure (in Vlaanderen). Het CTL wil graag een vervolgmodule 'Nederlands voor valse beginners' (niveau A2) realiseren en zoekt daarvoor steun bij het brede publiek dat met een fiscaal aftrekbare gift aan UHasselt kan helpen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens