Congres Vreemdetalendidactiek 2019

Congres Vreemdetalendidactiek 2019Op 14 november 2019 vindt op de campus van Universiteit Hasselt in Diepenbeek de 19de editie van het Congres Vreemdetalendidactiek plaats, een jaarlijkse ontmoeting voor leerkrachten Frans en andere talen rond didactiek.

Het congres bestaat traditiegetrouw uit ateliers die focussen op dieper inzicht en de praktische uitwerking daarvan, en een uitgeversexpo (waar u ook De Taalsector kunt bezoeken).

'Hier mag ik gewoon mijn vak geven, puur lesgeven, nul administratie, heerlijk'

Hier mag ik gewoon mijn vak gevenHet is halftwee, donderdagmiddag, dag vier van het taalkamp Nederlands, en Liesbeth Schreurs troont ons mee naar de kapel van het Don Bosco-college in Gent.

Niet voor de mis, maar voor een zangsessie met 78 Franstalige tieners die Mia, Ik hou van u, Ik wil je, Iedereen is van de wereld en Ik heb zin om te zingen ... blijken te kunnen zingen. In het zangboekje ontdekken we ook nog Vrolijke vrienden, Zeven dagen lang en, ja hoor, Van Afrika tot in Amerika, maar mijnheer Peeters heeft voor vandaag een andere keuze gemaakt.

We lopen een middagje mee op de Ruysschaert Language Academy. Zeg ook maar gewoon taalkamp, of taalbad, of taalcursus. Maar niet taalvakantie. 'Te soft.' 

Hier wordt serieus geleerd, zo suggereert ook de dagorde op het prikbord. Niet alleen 's ochtends een uurtje of twee les, maar vier lesblokken verspreid over de dag. Samen vijf uur les. Tel daar nog een zangsessie na de lunch, een yogasessie nog voor het ontbijt en een reeks begeleide sport- en spelactiviteiten telkens in de doeltaal, dan weet je: dat is hier echt serieus. O ja, ook nog elke dag een testje om de progressie te meten.

Zijn die hier allemaal op hun hoofd gevallen? Buiten is het paasvakantie. En prachtig lenteweer.

'Hemel en aarde bewogen om een leerkracht Frans te vinden. Zonder resultaat.'

School in Oudenaarde vindt geen leraar Frans'We hebben hemel en aarde bewogen om een leerkracht Frans te vinden, maar zonder resultaat.' Dat zegt Patrick Vansteenbrugge, algemeen directeur van het Bernardustechnicum in Oudenaarde, in De Standaard van 29 mei 2019.

Meedingen naar het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs?

Europees Talenlabel 2019Europa wil dat we talen leren. Taaldiversiteit is immers een belangrijke pijler van het Europese project. Of doen we straks overal alles in het Engels?

Maar om die taaldiversiteit in stand te kunnen houden (en te bevorderen), moeten we wel een beetje meertalig zijn. En zolang we niet met z'n allen twee-, drie- of meertalig opgroeien, zullen we ook op de schoolbanken twee of meer talen moeten leren. En dus is een beetje innovatief talenonderwijs wel fijn om te hebben.

Laten we knappe innovaties in talenonderwijs aanmoedigen, zo moet Europa twintig jaar geleden gedacht hebben, door voortaan ieder jaar het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs of kortweg het Europees Talenlabel uit te reiken.

Dit jaar wordt het label uitgereikt aan lerarenopleidingen, nascholingscentra voor leraren, schooldirecties of leraren die initiatieven ontwikkelen om positief om te gaan met de taaldiversiteit in de klas. Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen, daar gaat het dit jaar om.

Het talenonderwijs in crisis?

Talenonderwijs in crisis?De voorbije maanden sloeg er wel elke dag iemand alarm over het talenonderwijs.

De nadruk op STEM-vakken, de gebrekkige lerarenopleiding, de inefficiënte bijscholing, de afname van lesuren Nederlands, de saaiheid van het schoolvak Nederlands, de koppositie qua vreemdetalenkennis die we kwijt zijn, taal en cultuur die algemeen in de verdrukking staan, de terugloop van het aantal letterenstudenten in Vlaanderen en Nederland en van het aantal taalstudenten in het volwassenenonderwijs, vragen over eindtermen, inhoud, methode en (doorlopende) leerlijnen in het talenonderwijs.

Is het talenonderwijs in crisis? Het is in ieder geval de centrale vraag van een studieavond op 25 april 2019 aan de Universiteit Gent.

Congres rond meertalige toegang tot onderwijs

ALTE-congres over meertalige toegang tot onderwijsVan 24 tot 26 april 2019 vindt in Gent het 53e congres van de Association of Language Testers in Europe (ALTE) plaats. Het centrale thema is meertalige toegang tot onderwijs op alle niveaus, met een focus op de rol die taaltoetsen daarbij spelen.

 

Taal stimuleren bij (anderstalige) kinderen in hun vrije tijd

Taal stimuleren bij (anderstalige) kinderen in hun vrije tijdVzw de Rand en de provincie Vlaams-Brabant organiseren op zaterdag 30 maart 2019 in Wemmel opnieuw workshops rond taalstimulering bij kinderen.

 

Hoe kun je als leraar Frans de leerlingen vandaag nog motiveren?

Hoe kan ik mijn leerlingen vandaag nog motiveren voor Frans?Gent, 27 november 2018, Estelle Platiau - “Ik heb echt al alles geprobeerd, maar ik slaag er niet in mijn leerlingen te motiveren voor Frans.”

Tja, hoe kun je als leraar Frans de leerlingen vandaag nog motiveren? Voor het antwoord op deze lastige vraag trok ik twee weken geleden naar het Congres Vreemdetalendidactiek aan de Universiteit Hasselt.

In het programma was mijn oog op een bijzonder onderdeel over “motiverend lesgeven” gevallen. Geen motivational speech, maar een presentatie van nieuwe feiten over motivatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Tegelijk wilde ik ook met docenten Frans praten. Ik stelde een heel concrete vraag: “Kunt u één voorbeeldje geven van iets wat één van uw leerlingen buiten de klas in het Frans doet?”

Congres Vreemdetalendidactiek 2018

Congres VreemdetalendidactiekOp donderdag 15 november 2018 wordt aan de Universiteit Hasselt in Diepenbeek het jaarlijkse Congres Vreemdetalendidactiek gehouden.

Het congres focust dit jaar speciaal op het vak Frans, het beleidskader en de beleidsinitiatieven in dat verband.

Studiedag voor taalleraren in de volwasseneneducatie (2018)

Belgian Language Teachers Breaking BarriersVrijdag 5 oktober is het wereldwijd de Dag van de Leerkracht (World Teachers' Day 2018). Die dag organiseert EPALE België, de Belgische tak van het Europees platform voor volwasseneneducatie, in Brussel een studiedag voor taalleraren uit de volwasseneneducatie in de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap.

Op het programma van de studiedag ('Belgian Language Teachers Breaking Barriers') staan drie keynotes en vier workshops.

Aanvullende gegevens