De Taalsector Challenge: Atolo met AtoloEval - 17 maart 2022

In de reeks De Taalsector Challenge (online) zit je als taalprofessional op de eerste rij om te zien hoe je innovaties in je business kan toepassen. Wees mee met de ontwikkelingen in de taalsector, word er slimmer van en optimaliseer je business! 

De Taalsector Challenge met Atolo

Op 17 maart 2022 van 12.00 tot 13.15 uur gaat Mieke Van Oost van Atolo De Taalsector Challenge aan met AtoloEval, het online language assessment platform van Atolo.

Lees meer...

Leraar, trainer of coach Engels? Tijd om elkaar weer live te inspireren: BELTA Day - 30 april Brussel

BELTA Day 30 april 2022 Brussel

"Veel leraren zijn na twee jaar corona uitgeput. Het is belangrijk dat ze nu steun kunnen vinden bij elkaar, dat ze samen nieuwe inspiratiebronnen ontdekken, dat ze weer van alles samen doen. Laten we goed nadenken over hoe we dat het beste aanpakken. Samen nadenken en samen aanpakken."

Dat zegt Silvana Richardson, keynotespreker op de jaarlijkse hoogdag van de ELT-professional (English Language Teaching) op 30 april in Brussel. Samen leren en innoveren, het is ook helemaal het thema van de BELTA Day, de conferentie van de Belgian English Language Teachers Association (BELTA).

Lees meer...

Congres Vreemdetalendidactiek | Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek - 9 november 2021

Congres VreemdetalendidactiekOp 9 november 2021 vindt de 20ste editie plaats van het Congres Vreemdetalendidactiek. De jaarlijkse ontmoeting voor leerkrachten Frans en vreemde taal is een initiatief van DiWeF (Didactische Werkgroep Frans), de regionale vereniging die vakactiviteiten organiseert voor leraren Frans in Vlaanderen.
Het congres bestaat uit interactieve ateliers en workshops, presentaties en lezingen met experts uit o.a. België, Frankrijk en Nederland die hun kennis en experimenten rond didactiek komen delen.

Lees meer...

De Taalsector Presenteert: de online taalcoach - 18 juni 2021

Wil je weten wat je allemaal kan doen met talen? Of ben je al een ervaren taalprofessional en wil je je kennis over de taalsector uitbreiden? Meld je aan voor De Taalsector Presenteert - een nieuwe serie online lunchsessies waarin De Taalsector een taalberoep presenteert. Save the dates voor De Taalsector Presenteert 2021: 21 mei en 18 juni telkens van 12u00 tot 13u15.

Op 18 juni van 12u00 tot 13u15 praten we over de online taalcoach..

 

Lees meer...

BELTA Day 2021 bereidt docenten, trainers en coaches Engels voor op de wereld na corona (20 maart 2021 online)

BELTA Day 2021Corona gaat het werk van de leraar, docent, taaltrainer, coach Engels blijvend veranderen. Maar hoe? Kom inspiratie halen op de BELTA Day 2021 op 20 maart 2021 online.

Van face-to-face naar online. Het lukt steeds beter, maar een hele dag online is wel vermoeiend. Vraag het maar aan de conferentietolk en de tolk gebarentaal. Of aan de leraar en taaltrainer Engels. Zo vermoeiend, dat de Belgian English Language Teachers Association, BELTA dus, besliste om haar jaarlijkse conferentie in Brussel dit jaar in een light versie van een halve dag aan te bieden: online uiteraard, en kort, inspirerend, praktisch, met veel creativiteit (een meme-wedstrijd) en een niet te missen spannende raffle (tombola) als orgelpunt.

Lees meer...

Meertaligheid, geletterdheid, leesbevordering, podcasts en taalvariatie op jaarlijkse CNO Taaldag (4 februari 2021, online)

CNO Taaldag 2021Het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen organiseert sinds jaar en dag rond deze tijd een studiedag voor taalleraren. Dit jaar is de zogenaamde Taaldag 2021 een halve dag, online te beleven op donderdag 4 februari. Deelnemers kiezen twee workshops uit een tiental thema's. De workshops duren elk 75 minuten.

Lees meer...

Deze 17 Vlaamse taalprojecten krijgen extra aandacht op de Europese Dag van de Talen

Epos dissemineert 17 taalprojectenAl meer dan twintig jaar viert Europa op 26 september de Europese Dag van de Talen (EDT).

Dit jaar is dat in Vlaanderen aanleiding om 17 Vlaamse taalprojecten die met Europese steun konden worden gerealiseerd, extra in de kijker te plaatsen. In de vorm van een workshop, presentatie of discussie. Alles online wegens corona, op 24 en 25 september.

Een bloemlezing van Erasmus+-projecten over taalonderwijs, meertalig onderwijs en het leren van talen.

Lees meer...

Centrum voor Historische Talen opent met cursus Latijn voor breed publiek

Centrum voor Historische talen gelanceerd

In Gent is het Centrum voor Historische Talen opgericht.

Het centrum stelt zich tot doel historische talen en teksten toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dat gaat het vanaf dit najaar doen met lessenreeksen en lezingen. In het aanbod zitten nu al cursussen Oudgrieks en Latijn voor beginners en gevorderden en een lezingenreeks 'Van Vedisch Sanskriet tot Oudslavisch', waarin elke week een specialist een andere historische taal belicht.

"Historische talen leiden ons naar de fundamenten van onze beschaving en brengen onze onderlinge verbondenheid aan het licht."

Lees meer...

De toekomst van het taalonderwijs in Europa

De toekomst van het taalonderwijs in EuropaDe Europese Unie heeft met haar taaldiversiteit een sterke troef in handen. Daarover is iedereen het eens.

Die taaldiversiteit kan een krachtige hefboom zijn voor meertaligheid als competentie.

Maar er zijn ook uitdagingen aan. Om die het hoofd te bieden én om de hefboom taaldiversiteit optimaal te gebruiken, moet het taalonderwijs in Europa innoveren. Zowel het beleid als de praktijk moeten innoveren.

Daarbij is het belangrijkste dat er meer rekening wordt gehouden met de veranderingen in de samenleving. Denk aan de toenemende mobiliteit van burgers binnen Europa, toenemende migratie naar Europa, toenemende samenwerking in de wereld in het algemeen en trends als digitalisering, gepersonaliseerd leren enz. De Raad van de Europese Unie pleitte vorig jaar in een aanbeveling voor een nieuwe "alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen" in heel de Unie.

Nu rapporteren experten - in opdracht van de Europese Commissie en als follow-up van de aanbeveling - over een aantal casestudies. Op basis daarvan formuleren ze aanbevelingen voor een toekomstgericht taalonderwijs, zowel aan de beleidsmakers als aan de scholen.

Uit de casestudies blijkt dat het taalonderwijs al wel schoorvoetend reageert op de snelle veranderingen in de samenleving, maar als we van de taaldiversiteit die er nu al is een krachtige hefboom voor meer en betere meertaligheid en voor meer competenties in meer talen willen maken, dan moet er sneller geïnnoveerd worden.

De belangrijkste innovatie die de experts bepleiten is een nieuwe positievere houding ten opzichte van taal, talen, taaldiversiteit en meertaligheid. Zoals in de taaldiverse samenleving moeten ook in het onderwijs de schotten tussen de verschillende talen worden afgebroken, de hiërarchie tussen talen uitgebannen en moet er zo inclusief mogelijk worden gekeken naar alle talen, naar de taaldiversiteit die er is - in de samenleving en in de klas - en naar het gevarieerd taalrepertoire dat bij steeds meer leerlingen de norm is. Goed taalonderwijs helpt leerlingen overigens niet alleen om nieuwe talen te leren en competenties in meerdere talen te verwerven, maar ook om hun competenties in de eigen taal te verbeteren.

Wat vertelt dit rapport ons nog meer over de toekomst van het taalonderwijs in Europa?

Lees meer...

Wat leren leraren Frans op een praktische studiedag? Studiedag Profff - 6 maart 2020 Gent

Studiedag ProfffEr is dus een probleem met het beroep van leerkracht Frans en met de status van de Franse taal in Vlaanderen. Het beroep is een knelpuntberoep, de taal heeft een saai, overbodig en ronduit negatief imago. Niets wat u al niet wist.

De situatie is ernstig, zeer ernstig. En het probleem is urgent, zeer urgent. Dat zegt het Vlaams Talenplatform, dat namens de universitaire taalopleidingen spreekt en dat mag spreken met de steun van zowat alle stakeholders van goed taalonderwijs, met inbegrip van de Vlaamse bedrijfswereld. Die vraagt zich intussen af hoe Vlaanderen 84 procent van wat er in Vlaanderen geproduceerd wordt in het buitenland kan blijven afzetten, als we onze talen niet meer kennen. Dat laatste is cruciaal voor onze exporteconomie, en dus ook voor onze welvaart. We moeten al onze talen kennen, want met English only hebben we geen competitief voordeel meer.

Een van de acties die het Vlaams Talenplatform aanbeveelt, nu de Vlaamse regering en onderwijsminister Ben Weyts over een Actieplan Talen lijken na te denken, is dat de taalleerkracht meer kansen moet krijgen om zich inhoudelijk en didactisch bij te scholen. Er is immers ook een ernstig probleem met de ondersteuning en professionalisering van het beroep.

Wie zich afvraagt aan wat voor nascholing taalleerkrachten Frans (maar ook andere talen) nood hebben, zal het programma van de jaarlijkse studiedag van Profff vzw inspirerend vinden. Profff is de vereniging van leraren Frans in Vlaanderen en telt een vierhonderdtal leden. Vrijdag 6 maart 2020 komen er driehonderd naar Gent om zich bij te scholen. Ze krijgen er de kans om kennis te maken met de recentste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten in hun vak, zowel inhoudelijk als didactisch. Wat staat er dan op het programma?

Lees meer...

Aanvullende gegevens