Jong-leren met talen

Maandag 26 september is het opnieuw de Europese Dag van de Talen. Het Vlaams departement onderwijs organiseert die dag een conferentie over vroeg (vreemde)taalonderwijs. De vaststelling dat het Franstalige onderwijs dezer dagen uitpakt met het succes van de vroege vreemdetaalinitiatie in haar taalbadscholen, draagt zeker bij tot de actualiteitswaarde van het gekozen thema. Het Vlaams Basisonderwijsdecreet van vorig jaar schept ook in Vlaanderen mogelijkheden om de vreemdetaalinitiatie te vervroegen, maar niet op dezelfde manier als in het Franstalige landsgedeelte.

Lees meer...

Aanvullende gegevens