1400 kleuters moeten taaltoets afleggen

1400 kleuters moeten taaltoets afleggenKinderen die minder dan 220 halve dagen in een Nederlandstalige kleuterklas aanwezig zijn geweest, mogen voortaan pas overgaan naar het eerste leerjaar van een Nederlandstalige basisschool als ze slagen voor een toets. De toets is geen algemene schoolrijpheidstest maar een taaltoets. Doel van de taaltoets is meer kleuters in de kleuterschool te krijgen en iets te doen aan vroegtijdige taalachterstand. Naar verwachting zullen ongeveer 1400 kleuters de toets moeten afleggen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens