NT2: sociale huurders en inburgeraars moeten resultaat behalen

Van inspanning naar resultaatVan de ruim 3 miljoen woongelegenheden in Vlaanderen zijn er ongeveer 150.000 of 5 procent sociale woningen. De sociale woningen maken ongeveer een vijfde van de huurmarkt uit. De behoefte aan bijkomende sociale huisvesting wordt op bijna 80.000 eenheden geraamd; op de wachtlijsten staan ruim 100.000 mensen. Vorig jaar kregen bijna 10.000 kandidaten een woning toegewezen. De gemiddelde wachttijd per toegewezen dossier bedroeg 1080 dagen.

Een van de voorwaarden om in Vlaanderen in aanmerking te komen voor de huur van een sociale woning, is dat de kandidaat-huurder zo nodig bereidheid toont om Nederlands te leren. Hij moet zich tot een inspanning verbinden.

De nieuwe Vlaamse regering wil van de kandidaat-huurder nu meer dan een inspanningsverbintenis. Ze wil een resultaatsverbintenis.

Ook van de inburgeraar zal resultaat worden verwacht. "We geven geen attest meer aan wie enkel de moeite gedaan heeft om in de les te zitten. We gaan enkel nog een attest geven als je ook een resultaat hebt behaald."

Wat is er precies gezegd?

Lees meer...

Aanvullende gegevens