Laat die r maar rrrrrrollen!

Uitspraaklessen en stemgebruik in het vreemdetalenonderwijsVoor taaldocenten Engels, Frans, NT2 en iedere andere geïnteresseerde taaldocent heeft het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent op woensdag 20 april 2016 een nascholingsatelier "Uitspraaklessen en stemgebruik in vreemdetalenonderwijs".

Lees meer...

Aanvullende gegevens