Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT)

Europees TalenlabelDe Europese Commissie wil het vreemdetalenonderwijs in haar lidstaten stimuleren. Dat doet ze sinds 1998 onder meer met de jaarlijkse uitreiking van het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT), ook het Europees Talenlabel genoemd. Dit jaar is het thema van de ELIT-wedstrijd 'Meertalige scholen en klassen: taaldiversiteit omarmen'.

Waardeert uw school taaldiversiteit en interculturele dialoog en stimuleert ze meertaligheid? Benut uw school taaldiversiteit als een hulpmiddel bij het leren van talen? Krijgt u van uw school specifieke opleiding en bijkomende ondersteuning bij het lesgeven aan leerlingen die thuis een andere taal spreken dan op school? Ja? Dan verdient uw school misschien wel een nominatie voor het ELIT-label.

Lees meer...

Aanvullende gegevens