CLIL, immersion, bilingualer Unterricht: intercommunautair colloquium

Intercommunautair colloquium over CLILIn 81 scholen in Vlaanderen krijgen leerlingen in het secundair onderwijs niet-taalvakken in het Frans, Engels of Duits. Aardrijkskunde in het Frans bijvoorbeeld, of geschiedenis in het Engels. Het zijn zogenaamde CLIL-scholen.

CLIL is de afkorting van Content and Language Integrated Learning. Dit is sinds 1 september 2014 mogelijk in Vlaanderen. Er volgen naar schatting tweeduizend leerlingen een niet-taalvak in een andere taal dan Nederlands.

Lees meer...

Aanvullende gegevens