Trialoog: uitwisseling van hogeschoolstudenten tus­sen de Gemeenschappen

Belgische hogescholen die hun studenten minstens een week les willen laten volgen aan een hogeschool in een andere taalgemeenschap kunnen daarvoor financiële steun krijgen van het Prins Filipfonds. De steun bedraagt 1000 of 1240 euro, naargelang van het aantal studenten dat deelneemt. Vijf studenten is het minimum.

Lees meer...

Aanvullende gegevens