Hoe corona het taalwerk blijvend verandert (2): tolken gebarentaal bereiden zich voor op nieuwe hybride wereld

Corona verandert tolkwerk blijvend'Voor tolkenbedrijven en instanties die nog niet ver zijn in hun digitale ontwikkeling werkt deze pandemie hopelijk als een wake-upcall. Zij worden nu gedwongen om hun systemen te innoveren en het gebruik van digitale technologieën te omarmen.'

Tolken op afstand zal ook na de crisis een onmisbare vaardigheid blijven voor tolken gebarentaal. Dat zegt Maartje De Meulder (Hogeschool Utrecht), die samen met Oliver Pouliot van het tolkenbureau Overseas Interpreting en freelance tolk Vlaamse Gebarentaal Karolien Gebruers de invloed van de coronacrisis en het thuiswerken op het werk van tolken gebarentaal heeft onderzocht.

Corona gaat het taalwerk blijvend veranderen. In december las u dat de conferentietolken het hard te verduren hebben maar stilaan ook kansen zien. In dit artikel zoomen we in op de tolken gebarentaal.

Lees meer...

5,6 miljoen euro voor app automatische vertaling tussen gesproken talen en gebarentalen

SignONSignON is de naam van het project dat van de Europese Commissie (Horizon 2020) 5,6 miljoen euro heeft gekregen om de communicatie tussen horenden, doven en slechthorenden te ondersteunen met een mobiele oplossing voor automatische vertaling tussen gebarentalen en gesproken (en geschreven) talen.

Het project zal worden uitgevoerd door een consortium van 17 Europese partners, waaronder het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT, Leiden), de Nederlandse Taalunie, de universiteiten van Tilburg, Nijmegen, Leuven en Gent, de VRT en het Vlaamse Gebarentaalcentrum (VGTC, het kennis- en coördinatiecentrum voor de Vlaamse Gebarentaal).

Lees meer...

Marktconsultatie afstandstolkendienstverlening

Marktconsultatie AfstandstolkenplatformHet Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) nodigt belangstellenden uit voor een open marktconsultatie over een online telecommunicatieplatform voor afstandsdoventolken.

Lees meer...

Meer tolkuren voor doven dankzij crowd?

poster geen feestje zonder tolkDitte Van Beers, Gent - Stel, je gaat naar het oudercontact van je kind en je verstaat geen woord van wat de leerkrachten je vertellen. Of je gaat naar de dokter omdat je je doodziek voelt en je kan niet zeggen wat het probleem is, waardoor je niet geholpen kan worden.

Voor jou lijkt dit misschien ondenkbaar, maar voor doven is dit dagelijkse realiteit.

Lees meer...

Doven vragen tweetalig onderwijs Vlaamse Gebarentaal-Nederlands

Doven willen volwaardig tweetalig onderwijsDove kinderen moeten vandaag in Vlaanderen kiezen tussen regulier onderwijs of buitengewoon onderwijs.

Beide opties zijn verre van ideaal voor de ontwikkeling van het kind, zo ervaren steeds meer ouders.

Doof Vlaanderen (de koepel van Vlaamse Dovenorganisaties) en de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal (die de Vlaamse overheid adviseert over beleid inzake Vlaamse Gebarentaal) pleiten bij de Vlaamse overheid voor de inrichting van tweetalige klassen: echt tweetalig onderwijs in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands. In horende scholen, in het regulier onderwijs. Zonder tolken.

Wat is tweetalig onderwijs Vlaamse Gebarentaal-Nederlands precies? En waarom is het inclusiever dan het inclusief onderwijs waar Vlaanderen vandaag aan werkt?

Lees meer...

Tijd voor echte taalrechten voor Vlaamse Gebarentaligen

Tien jaar erkenning Vlaamse GebarentaalHoeveel officiële talen zijn er in België? En in Vlaanderen? Zijn er in België officieel erkende minderheidstalen? En in Vlaanderen? Is de Vlaamse Gebarentaal een erkende taal?

De Vlaamse Gebarentaal (VGT) is al tien jaar erkend door de Vlaamse overheid als de "visueel-gestuele natuurlijke taal die gebruikt wordt door Dove mensen en Vlaamse Gebarentaalgebruikers in de Vlaamse Gemeenschap en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad".

Is de Vlaamse Gebarentaal dan een officiële taal? Neen, niet in Vlaanderen en niet in België. Een officieel erkende minderheidstaal misschien? "Dove mensen behoren tot de linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de Vlaamse Gebarentaal een identificerende rol speelt." Neen, ook geen erkende minderheidstaal.

Tien jaar erkenning van de Vlaamse Gebarentaal is goed geweest voor de status van de taal en haar gebruikers, maar veel taalrechten hebben de Vlaamse Gebarentaligen met hun erkenning nog niet gekocht. Een beetje meer status, een adviescommissie, een kennis- en informatiecentrum, wat subsidies voor sensibiliseringsprojecten voor VGT. De erkenning was dus eerder symbolisch. Belangrijk, maar symbolisch. Daar moet nu verandering in komen, zo vindt de Dovengemeenschap. Het is tijd om een aantal elementaire rechten van Vlaamse Gebarentaligen te waarborgen. Een uitgebreide stand van zaken.

Lees meer...

De mier en het ijsje

De mier en het ijsjeU kent de originele tweetalige nik-nakkinderboekjes. De kus van een prinses in Nederlands en Arabisch. Gino heeft hoogtevrees in Nederlands en Frans. Ideale (voorlees)boekjes voor jonge kinderen en hun ouders om samen te ontdekken. Maar hoe zou ú een tweetalig kinderboekje maken in Nederlands en Vlaamse Gebarentaal? Een tweetalig boekje dat horende ouders en dove kinderen of dove ouders met horende kinderen samen kunnen ontdekken?

Bij Piramime is De mier en het ijsje van Kristof De Weerdt verschenen. Vergeet tekst en papier.

Lees meer...

Hoog tijd voor tv-programma's in gebarentaal?

VRT moet tv-programma's in VGT makenDe Vlaamse openbare televisie (VRT) moet op een totaal andere manier omgaan met de Vlaamse Gebarentaal (VGT).

Nu worden tv-programma’s geproduceerd door niet-gebarentaligen, gepresenteerd in het Nederlands en toegankelijk gemaakt voor dove Vlaamse gebarentaligen via horende tolken. Dat moet radicaal veranderen. Er moeten programma's komen geproduceerd door dove Vlaamse gebarentaligen, gepresenteerd in de Vlaamse Gebarentaal en toegankelijk gemaakt voor niet-gebarentaligen via ondertiteling in het Nederlands.

Lees meer...

Voortaan 100% tolkbijstand voor dove leerlingen en studenten

Voortaan 100% tolkbijstand voor dove leerlingen en studentenDove leerlingen en studenten kunnen zich voortaan voor 100 procent van de lestijden door een tolk Vlaamse Gebarentaal laten bijstaan. 'Hiervoor hebben we jarenlang gelobbyd,' zegt Fevlado, de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties.

Lees meer...

Fevlado: Topdokter doet flopuitspraak

"Topdokter doet flopuitspraak"Fevlado is de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties. De belangenorganisatie komt op voor de gelijkwaardigheid van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal.

Dove kinderen hebben recht op een opvoeding in gebarentaal, vindt Fevlado.

Doofheid bedreigt de levenskwaliteit en bij uitbreiding het leven zelf, vindt tv-Topdokter Erwin Offeciers, oorspecialist en wereldautoriteit op het gebied van het cochleair implantaat, in een interview met Humo.

Toch niet, laat Fevlado in een reactie weten: wij hoeven echt niet per se genezen te worden om levenskwaliteit te genieten.

Lees meer...

Alle tolkdiensten voor doven en slechthorenden vrijgesteld van btw

Alle tolkdiensten voor doven en slechthorenden btw-vrijgesteldVanaf 1 juli 2015 zijn niet meer alleen tolkdiensten die rechtstreeks aan doven of slechthorenden worden aangerekend van btw vrijgesteld, maar ook alle tolkdiensten die aan werkgevers, overheden, rechtbanken en alle mogelijke andere derde gebruikers worden aangerekend. Dat staat in de nieuwe btw-beslissing nr. E.T.127.709 die op 15 juni 2015 op fisconetplus is gepubliceerd.

Lees meer...

Voortaan ook taalcertificaten gebarentaal bij Selor

Selor reikt nu ook taalcertificaten gebarentaal uitSelor, de selectie- en rekruteringsdienst van de federale overheid in België, organiseert sinds jaar en dag taaltesten voor de drie landstalen Nederlands, Frans en Duits. Wie voor een test slaagt, krijgt een certificaat. Ambtenaren kunnen er een taalpremie voor krijgen. Ook in de privé is een taalcertificaat van Selor op het cv vaak een plus.
Nu organiseert Selor ook taaltesten voor Vlaamse Gebarentaal (VGT) en Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB). Dat deze testen niet op papier worden afgenomen, is evident. Maar hoe gaat dat dan wel?

Lees meer...

Gebarentaalverwerving (conferentie)

International Conference on Sign Language AcquisitionVan 1 tot 3 juli 2015 wordt in Amsterdam de tweede internationale conferentie over gebarentaalverwerving (International Conference on Sign Language Acquisition - ICSLA2015) gehouden.

Lees meer...

Woordenboekapp Vlaamse Gebarentaal op komst?

Vlaams GebarentaalCentrum krijgt subsidie om ontwikkeling van woordenboekapp VGT te onderzoekenHet Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC, Antwerpen) krijgt een subsidie van de Koning Boudewijnstichting om na te gaan op welke manier een woordenboekapp Vlaamse Gebarentaal / Nederlands kan worden ontwikkeld.

Lees meer...

Mijn baby is doof: documentaire over de meerwaarde van Vlaamse Gebarentaal

Mijn baby is doof: documentaire over de meerwaarde van Vlaamse GebarentaalRuim 1 op de 1000 pasgeborenen in Vlaanderen is doof en meer dan 90 procent van deze dove baby's heeft horende ouders. Vaak nemen deze ouders geen geïnformeerde beslissing over de ontwikkeling van hun kind. Dat blijkt uit onderzoek waarover De Taalsector al berichtte. De ouders kunnen geen geïnformeerde beslissing nemen, omdat ze eenzijdig medische informatie krijgen die focust op de handicap en het gehoorverlies. Ze krijgen geen informatie over de meerwaarde van Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur voor de persoonlijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun dove kind.

Fevlado, de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties, wil alle ouders van dove baby's volledige en neutrale informatie geven over doofheid. Daar hoort ook informatie vanuit een sociale, culturele en linguïstische dimensie bij. Met subsidies van de Vlaamse overheid is nu een documentaire 'Mijn baby is doof' gemaakt. 'Mijn baby is doof' brengt levensechte getuigenissen van ouders van dove kinderen, professionelen en wetenschappelijk onderzoekers over de waarde van Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur in het leven van het dove kind en zijn omgeving.

Lees meer...

Aanvullende gegevens