Vierde Brusselse taalbarometer toont complexe taalsituatie en paradoxen

4de Brusselse taalbarometerGent, 25 januari 2019, Estelle Platiau - Op 14 december vorig jaar werden in Brussel voor een publiek van tweehonderd gasten de resultaten van het vierde Brusselse taalbarometeronderzoek voorgesteld. De vierde taalbarometer, afgenomen door taalsocioloog Rudi Janssens (VUB) bij 2500 Brusselaars, toont een complexe taalsituatie vol paradoxen, die bovendien van jaar tot jaar nog complexer lijkt te worden.

Nieuwe cursus taalanalist bij Thomas More

Cursus taalanalist bij Thomas More

Kinderen die hulp nodig hebben met een taalstoornis kunnen bij de logopedist terecht. Taalstoornissen opsporen en behandelen is immers een specialiteit van de logopedist.

Voor de logopedist is het echter niet gemakkelijk dat steeds meer kinderen meer dan één taal spreken. Als logopedist moet je immers elke taal onderzoeken die een kind leert. En steeds vaker spreken kinderen een thuistaal die de logopedist niet beheerst. Dat compliceert de juiste diagnose van een taalontwikkelingsstoornis.

Ben je tolk, vertaler of intercultureel bemiddelaar? Wil je logopedisten ondersteunen in het opsporen van taalproblemen bij meertalige kinderen? Dat kan. Word taalanalist aan Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Begin november start daar een nieuwe cursus taalanalist.

Hoog tijd voor talensensibilisering bij volwassenen?

Talensensibilisering bij volwassenen?Wij zien en horen steeds meer talen en culturen om ons heen. U ook?

Eentaligheid is out, taaldiversiteit is het nieuwe normaal. En de toekomst ziet er zelfs supertaaldivers uit.

In steeds meer kleuter- en basisscholen worden kinderen vandaag al goed voorbereid op de supertaaldiversiteit van morgen. Talensensibilisering is daar het sleutelwoord, want voor de toekomst van het kind is het belangrijk dat het tolerant staat tegenover andere talen en culturen. Daarover is zowat iedereen het eens.

Maar wacht eens, ... waarom bestaat talensensibilisering eigenlijk alleen voor kinderen? Moeten wij volwassenen ons niet ook een beetje voorbereiden op de taaldiversiteit - die er eigenlijk al is - en op de aankomende supertaaldiversiteit? En zo ja, hoe doen we dat dan best?

Het meertalige kind, fascinerend product van de globalisering

Het meertalige kindMarinella Orioni heeft een nieuw boek over het meertalig opgroeiende kind.

In ‘Het meertalige kind’ laat ze de lezer kennismaken met het meertalige kind en zijn meertalige ontwikkeling en zet ze aan tot een eigentijdse constructieve visie op een nieuwe generatie meertalige burgers.

“De globalisering heeft structurele veranderingen in onze huidige samenleving gebracht die zowel in de privésfeer als op beleidsniveau hun weerklank vinden. Het meertalige kind is hiervan het meest tastbare product en in alle opzichten een onvermijdelijke factor van onze internationale toekomst,” zegt de Nederlands-Italiaanse, die zelf met twee drietalig opgroeiende kinderen in Frankrijk woont.

Dag van de Meertaligheid in het Europees Parlement (30 sep 2017, Brussel)

Dag van de Meertaligheid in het Europees ParlementHet Europees Parlement in Brussel organiseert op zaterdag 30 september 2017 een Dag van de Meertaligheid voor iedereen die kennis wil maken met het beroep van vertaler of tolk. Er zijn informatiesessies met tolken en vertalers, vertaalworkshops, echte tolkencabines, vertaalspelletjes en briefings in de plenaire vergaderzaal.

Een publieksdebat over meertaligheid op het werk (26 sep 2017, Brussel)

Taalunie TalendebatDe Taalunie organiseert dinsdagmiddag 26 september in Brussel een publiek debat over meertaligheid op het werk.

Meertaligheid is een realiteit, ook op het werk. Hoe moeten het Nederlands en andere talen zich daar tot elkaar verhouden? En hoe kunnen andere talen dan het Nederlands beter worden benut voor het organiseren van het eigen werk en voor het bereiken van de internationale markt?

Een publieksavond over meertaligheid (26 sep 2017, Gent)

Publieksavond Kraks@DeKrook over meertaligheidUniversiteit Gent, de nieuwe Gentse Stadsbibliotheek De Krook en onderzoeks- en innovatiehub Imec organiseren op dinsdag 26 september, de Europese Dag van de Talen, een publieksavond over meertaligheid.

De avond is bedoeld voor een breed publiek van mensen die regelmatig in contact komen met anderstalige kinderen of volwassenen.

Nieuwe opleiding tot taalanalist

Cursus taalanalist bij Thomas MoreSteeds meer kinderen die bij de logopedist komen, zijn meertalig. Dat is logisch, want de taaldiversiteit neemt in onze samenleving in sneltempo toe. Maar een taalontwikkelingsstoornis vaststellen bij een meertalig kind is voor een logopedist niet evident.

Om tot een juiste diagnose te komen moet de logopedist elke taal onderzoeken die het kind leert. Daarvoor zet hij een taalanalist in: een tolk, vertaler of intercultureel bemiddelaar die de beheersing van de thuistaal bij een meertalig kind kan analyseren.

Taalanalisten helpen logopedisten bij het opsporen van taalproblemen bij meertalige kinderen. Wie taalanalist wil worden, kan het vak leren bij Thomas More Hogeschool in Antwerpen.

Geruchten over meertaligheid en het brein: factcheck (18 juli 2017, De Taalsector)

Geruchten over meertaligheidDinsdag 18 juli 2017, live bij De Taalsector. Masterstudent in het tolken Isolde De Bruyn (Universiteit Gent) presenteert feiten en alternatieve feiten over meertaligheid en het brein.

Geruchten zijn er genoeg. Maar wat is er bewezen en wat is er stadslegende? In de pers verschijnen de meest spectaculaire geruchten over meertaligheid. Meertaligen zijn slimmer, meertaligen zijn minder vatbaar voor eenzaamheid en depressie, meertaligen hebben een beter geheugen, meertaligen herstellen sneller van een beroerte, meertaligen zijn empathischer.

In haar presentatie scheidt Isolde De Bruyn de feiten van de alternatieve feiten. Bekijk haar videosamenvatting in toegankelijke taal op de Facebookpagina van De Taalsector, op YouTube of download de video via de link onder dit artikel.

De heilzame effecten van meertaligheid: feiten en alternatieve feiten (18 juli, Gent)

Over de heilzame effecten van meertaligheidGoed nieuws in de krant: tweetaligen zijn beter beschermd tegen dementie. Leer nog snel een vreemde taal, je houdt er alzheimer mee op afstand. En dialectgebruik sorteert bij rusthuisbewoners een positief effect op hun gezondheid.

Tja, wat is daar eigenlijk van aan? Wat zijn de feiten en wat de alternatieve feiten? Wat is er evidence-based? En wat is er fake news?

Kom op dinsdagmiddag 18 juli 2017 naar Gent voor een update: een kritische stand van zaken, een verrijkende gedachtewisseling én een aanbeveling aan het beleid.

Aanvullende gegevens