Meertaligheid: Brussel schakelt versnelling hoger

Be Talky, Be BrusselsBrussel is na Dubai de meest kosmopolitische stad van de wereld. 62% van haar inwoners werd in een ander land geboren of heeft een migratieachtergrond. Dat berekende de Internationale Organisatie voor Migratie.

Er worden in Brussel meer dan 100 talen gesproken. 8% van de Brusselaars spreekt Frans, Engels noch Nederlands. Toch zegt 90% van de Brusselaars de meertaligheid van de stad als positief te ervaren. Dat blijkt uit de recentste taalbarometer van taalsocioloog Rudi Janssens (Vrije Universiteit Brussel), die de taalsituatie in Brussel al ruim 20 jaar analyseert. Taaldiversiteit en meertaligheid zitten in het DNA van de stad.

Sinds vorig jaar heeft Brussel met Sven Gatz een heuse minister voor de Promotie van Meertaligheid. In het regeerakkoord (2019-2024) en in het beleidsplan van de minister staan duidelijke ambities geformuleerd: Brussel wil een omwenteling teweegbrengen in het taalonderricht om de Brusselaars hun talen beter te laten beheersen, Brussel wil zich als meertalige regio internationaal op de kaart zetten, Brussel wil een internationaal expertisecentrum rond meertaligheid oprichten.

Zaterdag vierde Brussel voor de eerste keer haar eigen Dag van de Meertaligheid. Sven Gatz stelde in het Brussels Parlement de Raad voor de Meertaligheid aan het publiek voor. 

Be Talky, Be Brussels. Wat roert er in het Brussels Gewest?

Opleiding taalanalist gaat grotendeels online

Opleiding taalanalistDe pandemie mag de globalisering en de migratiestromen dan misschien al dan niet tijdelijk wat temperen, in de praktijk van de logopedist verschijnt de wereld nog elke dag cultureel en taalkundig diverser.

Dat komt natuurlijk omdat steeds meer kinderen thuis en op school meer dan één taal spreken. En dan rijst voor de logopedist de vraag: hoe kan ik bij meertalige kinderen een taalstoornis opsporen en behandelen in een taal die ik niet ken?

Zo veel mogelijk talen leren? Iedere keer een tolk inschakelen? Een beter idee is een beroep te doen op een taalanalist.

Luistertaal als brug tussen talen en mensen (debat)

Luistertaaldebat Taalunie Vleva"Al is het niet altijd en overal voor iedereen weggelegd, luistertaal kan in de bouwsector bijdragen aan een vlotte en veilige manier van werken." Dat zegt Jan Staal, secretaris van de algemene centrale ABVV.

De Nederlandse Taalunie en VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, organiseren op woensdag 23 september 2020 een online debat over luistertaal, met getuigenissen over het gebruik van luistertaal in diverse sectoren, onder meer in de bouw, de zorg en de overheid.

Het debat zal worden ingeleid door professor Jan ten Thije van de Universiteit Utrecht en worden gemodereerd door RTBF-journalist Christophe Deborsu.

Receptieve meertaligheid: een kans voor de exporteconomie, een uitdaging voor het taalonderwijs?

Receptieve meertaligheidBeste taalprofessional,

Bent u receptief meertalig?

Receptief meertalig bent u als u een vreemde taal leest of hoort en verstaat wat er staat of gezegd wordt zonder dat u die taal schrijft of spreekt. In welke talen bent u receptief vaardig? Hoe breed is uw receptieve meertaligheid?


Een kans voor de exporteconomie?

Receptieve meertaligheid kan zeer nuttig zijn voor de economie. We zien dat op de plaatsen in de wereld waar ze spontaan voorkomt: Denemarken en Zweden, oostelijk Afrika enz. Het lijkt er zelfs op dat receptieve meertaligheid in de eerste plaats omwille van haar economische meerwaarde bestaat.

En dus lijkt het volgende een goede vraag: als we met z'n allen receptief meertaliger proberen te worden – en ja, waarom niet al op de schoolbanken - is dat dan goed voor onze portemonnee? We bedoelen: voor onze exporteconomie en voor de welvaart die eruit voortvloeit.

Vindt u de vraag naar de economische waarde van receptieve meertaligheid boeiend? Laat het weten aan Dries Debackere (De Taalsector), we kunnen er samen iets mee doen.

Een uitdaging voor het taalonderwijs?

Maar misschien vindt u deze vraag nog boeiender: wat als we al op de schoolbanken aan een brede receptieve meertaligheid willen werken, hoe zou dat dan gaan? 

Bent u geprikkeld om daar vijf of max. tien minuten over na te denken? Doe dan mee met de enquête van Lillofee Meersseman (De Taalsector).

De uiterste datum om mee te doen is 31 mei 2020. Uiteraard delen we daarna snel de resultaten van de enquête met u. En dáárna wilt u misschien nog iets meer? Een e-workshop waarin we van alles uitproberen, goede ideeën en praktische tips uitwisselen? Het kan allemaal.

Benieuwd? Start dan nu meteen de enquête "Receptieve meertaligheid: een kans voor de exporteconomie, een uitdaging voor het taalonderwijs?

 

Foto Tobias Mikkelsen

 

Kennisdossier - Omgaan met meertaligheid in het onderwijs

Kennisdossier - Meertaligheid in het onderwijsEr leven in de samenleving veel vragen over meertaligheid in het onderwijs.

Ook beleidsmakers, onderwijsprofessionals en ouders zitten met vragen. Op die vragen zijn allerlei ideologische antwoorden mogelijk, maar wat zeggen de meest recente wetenschappelijke inzichten?

Een nieuw kennisdossier 'Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied' bundelt nu antwoorden op 24 vaak gestelde vragen.

Het kennisdossier is een initiatief van de Nederlandse Taalunie, in een samenwerking met Meertalig.nl en Meertaligheid.be. Doel is het maatschappelijke debat te voeden met feitelijke informatie.

Nik-nak brengt meertalige kaartspellen voor kinderen op de markt

Nik-nak meertalige kaartspellenNik-nak, uitgever van de tweetalige (voorlees)boekjes voor kinderen, brengt nu ook meertalige kaartspellen voor vijf- tot twaalfjarigen op de markt: een klassiek kaartspel en een kwartetspel.

 

Lijsttrekkersdebat over talen in Brussel

Lijsttrekkersdebat over talen in BrusselHet Marnix Plan voor een Meertalig Brussel organiseert in de aanloop naar de gewestverkiezingen een lijsttrekkersdebat over de talen in Brussel.

 

Er was eens een taal, ver weg, niemand weet waar (recensie van het boek Lingua)

Lingua (Gaston Dorren): recensieDe Nederlandse taaljournalist Gaston Dorren trok de voorbije jaren op ontdekkingsreis door Europa. Dwars door Europa, in 69 talen. Luk Vanrespaille las ‘Lingua’, het boek waarin Gaston Dorren verslag doet van zijn lange reis. Verplichte lectuur voor elke rechtgeaarde linguofiel, zo vat Luk Vanrespaille zijn recensie samen. Lees hier zijn uitgebreide bespreking.

Leuven, Luk Vanrespaille - Ook de Vlaamse en de Nederlandse editie van de 'Atlas van de Nederlandse taal' nog maar net uit? Hier is alweer een nieuw en al even ambitieus boek voor u: Lingua van Gaston Dorren. Verplichte lectuur voor elke rechtgeaarde linguofiel. Lingua oogt dan wel niet atlasachtig, het boek heeft wel diezelfde uitnodigende, toegankelijke en haast didactische insteek. We zouden het een aardrijkskunde-, geschiedenis- en zelfs godsdienstboek van de Europese talen noemen.

Vierde Brusselse taalbarometer toont complexe taalsituatie en paradoxen

4de Brusselse taalbarometerGent, 25 januari 2019, Estelle Platiau - Op 14 december vorig jaar werden in Brussel voor een publiek van tweehonderd gasten de resultaten van het vierde Brusselse taalbarometeronderzoek voorgesteld. De vierde taalbarometer, afgenomen door taalsocioloog Rudi Janssens (VUB) bij 2500 Brusselaars, toont een complexe taalsituatie vol paradoxen, die bovendien van jaar tot jaar nog complexer lijkt te worden.

Nieuwe cursus taalanalist bij Thomas More

Cursus taalanalist bij Thomas More

Kinderen die hulp nodig hebben met een taalstoornis kunnen bij de logopedist terecht. Taalstoornissen opsporen en behandelen is immers een specialiteit van de logopedist.

Voor de logopedist is het echter niet gemakkelijk dat steeds meer kinderen meer dan één taal spreken. Als logopedist moet je immers elke taal onderzoeken die een kind leert. En steeds vaker spreken kinderen een thuistaal die de logopedist niet beheerst. Dat compliceert de juiste diagnose van een taalontwikkelingsstoornis.

Ben je tolk, vertaler of intercultureel bemiddelaar? Wil je logopedisten ondersteunen in het opsporen van taalproblemen bij meertalige kinderen? Dat kan. Word taalanalist aan Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Begin november start daar een nieuwe cursus taalanalist.

Aanvullende gegevens