Taalunie Zomercursus Nederlands zoekt vertaalbureaus

Taalunie Zomercursus Nederlands

Buitenlandse studenten neerlandistiek kunnen in 2018 al voor de 63ste keer een Taalunie Zomercursus Nederlands volgen aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent. Met de steun van de Nederlandse Taalunie en met Herman Van Rompuy, oud-voorzitter van de Europese Raad als beschermheer, krijgen 120 cursisten uit ongeveer 30 verschillende landen de kans om zich gedurende 2 weken onder te dompelen in het Nederlands.

Theater, taal en educatie (workshops)

Studiedagen Theater, taal en educatie'Theater van A tot Z' organiseert op donderdag 19 april 2018 in Antwerpen en op dinsdag 8 mei in Wemmel twee studiedagen waarbij theater, taal en educatie centraal staan. Op het programma staan praktische workshops die inspiratie moeten bieden aan mensen uit zowel het reguliere als het NT2-onderwijs, van basisschool tot hoger en volwassenenonderwijs.

Cloudmodule Nederlands (niveau A1) voor Arabischtaligen

Nederlands voor Arabischtaligen cloudmoduleCommArt International, spin-off van de Universiteit Hasselt, en het Centrum voor Toegepaste Linguïstiek (CTL) van de UHasselt hebben een online leerpakket Nederlands voor Arabischtalige absolute beginners (A1 van het ERK) gelanceerd. De contrastieve aanpak is bij ons weten uniek: de ontwikkelaars hebben speciale aandacht gehad voor de typische en hardnekkige interferentiefouten onder invloed van het Arabisch. Verder is ook alle mogelijke uitleg in het Arabisch.

Dit online taalleerpakket is gratis beschikbaar voor erkende vluchtelingen of vluchtelingen in procedure (in Vlaanderen). Het CTL wil graag een vervolgmodule 'Nederlands voor valse beginners' (niveau A2) realiseren en zoekt daarvoor steun bij het brede publiek dat met een fiscaal aftrekbare gift aan UHasselt kan helpen.

Gratis consults voor docenten NT2 / NVT bij Taalunie in Brussel

NVT-consults bij Taalunie in BrusselIk doceer Nederlands aan anderstaligen. Welk lesmateriaal kan ik gebruiken? Waar vind ik iets extra's voor in de klas? Welke boeken zijn nuttig voor mijn lessen?

Docenten met vragen over leermiddelen kunnen voortaan ook op consult bij de Taalunie in Brussel.

Apps, smartphones, tablet en ICT in je NT2-les (workshop)

Taal en ICT: een geslaagd huwelijk?Hoe kun je je NT2-lessen nog krachtiger maken met apps, smartphones, tablets en andere (mobiele) technologie?

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven wijdt er op vrijdag 3 februari 2017 in Leuven een workshop aan onder de titel 'Taal en ICT: een geslaagd huwelijk?'.

(Bijna) alles over de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Wegwijs in OKANHet Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven publiceert een lijvige brochure vol praktische informatie over de OKAN-klas: Wegwijs in OKAN. OKAN staat voor onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. De brochure is bedoeld voor OKAN-leerkrachten, vervolgschoolcoaches, zorgcoördinatoren en directies in het secundair onderwijs.

De brochure (62 blz.) over de OKAN-klas biedt naast achtergrondinformatie over taalverwerving karrenvrachten vol tips om de nieuwkomers te helpen zich welkom te voelen op school en om hun taalvaardigheid te helpen ontwikkelen zodat ze meekunnen op school. De brochure bulkt van de didactische tips en de links naar bruikbare materialen, publicaties en adressen.

Theater van A tot Z brengt NT2-voorstelling over humor

Lachland"Er is niets zo ernstig als humor. Daarom wijden we er een hele voorstelling aan. Om anderstaligen met een andere culturele achtergrond te laten kennismaken met wat in Vlaanderen grappig is, en om Vlamingen te laten kennismaken met humor uit de rest van de wereld." Lachland.

Twee studiedagen over theater, taal en educatie

Theater van A tot ZNT2-theatergroep Fast Forward uit Vilvoorde en Educatief Theater Antwerpen (ETA) vormen sinds kort ‘Theater van A tot Z’, een samenwerkingsverband met een focus op jongeren en kwetsbare doelgroepen, zoals anderstaligen. Samen organiseren ze op 15 april 2016 in Deurne en op 22 april in Wemmel een studiedag waarbij theater, taal en educatie centraal staan.

HET Lidwoord (handboek)

Handboek HET Lidwoord'HET Lidwoord' is een handboek over het lidwoord. Regels, uitzonderingen en oefeningen. Het is van de hand van Willeke van Heumen, die het zelf uitgeeft.

Lesgeven aan vluchtelingen: vorming voor NT2-docenten

Lesgeven aan vluchtelingen (vorming voor NT2-docenten)Door de toestroom van vluchtelingen heerst momenteel een tekort aan geschoolde NT2-docenten die onmiddellijk inzetbaar zijn binnen het aanbod voor vluchtelingen. Om deze nood te lenigen slaan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven de handen in elkaar.

Aanvullende gegevens